Hjälp oss skapa vår nya vision

Vår nuvarande vision med tillhörande målområden sträcker sig fram till slutet av 2022. Nu är det dags att ta fram en ny vision. Var med och skapa vår nya vision genom att berätta din framtidsbild och vad du tror gör vår kommun till en attraktiv kommun även i framtiden. Här kan du lämna synpunkter och ta del av andras.

Barn som tittar i kikare

Vårt samhälle förändras hela tiden och du är en del av det. Därför är det extra viktigt för oss att veta hur din drömbild av vår kommun ser ut. Dina synpunkter blir en viktig del när vi tar fram den nya visionen som kommer att stäcka sig till 2033. Vision 2033 blir sedan vägledande för nya mål för oss att jobba mot.

Lämna synpunkter direkt vi mejl eller telefon

Om du inte vill fylla i webbformuläret nedan kan du mejla eller ringa oss som arbetar med visionen. Det är kommunfullmäktiges presidium som sammanställer alla inkomna synpunkter.

Stig Olsson, kommunfullmäktiges ordförande

Edita Pinxter, kommunfullmäktiges 1:a vice ordförande

Kristina Wahlström, kommunfullmäktiges 2:a vice ordförande

Innan du skickar in dina synpunkter så vill vi att du tänker på följande:

  • Lägg inte upp privat eller känslig information, till exempel personuppgifter.
  • Synpunkter ska beröra Älvdalens kommun.
  • Använd ett vårdat språk och håll en god ton.

Synpunkter med följande innehåll kommer inte att publiceras:

  • information som kan tolkas som diskriminerande eller som hets mot folkgrupp
  • känsliga eller integritetskränkande uppgifter
  • uppgifter som skulle kunna innebära brott
  • spam och reklam för produkter och tjänster från privata företag.

Vi tar oss också rätten att vid behov anpassa språk och ordval innan publicering. Din originaltext finns sparad och kan kommas att bli diarieförd hos oss. Din text blir då en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen.
Jag bor i Älvdalens kommun permanent och/eller har fritidsboende här. Välj det alternativ som stämmer på dig.
Jag bor i Älvdalens kommun permanent och/eller har fritidsboende här. Välj det alternativ som stämmer på dig.


Genom att kontakta kommunen via e-post eller ett formulär med kontaktuppgifter har du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av uppgifterna som registrerats, det kallas för att begära ett registerutdrag.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

För att alla ska kunna ta del av varandras synpunkter publicerar vi dem här på webbsidan inom tre vardagar.

Inkomna synpunkter

Synpunkter för ny vision i Älvdalens kommun, 2020-05-08. , 134.7 kB.


Senast uppdaterad: 5 maj 2022