Protokoll och kallelser

Kommunens nämnder och utskott har möten regelbundet under hela året. När protokollet är justerat publiceras det här.

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 maskas delar av protokollen för att skydda personuppgifter. Personuppgifterna skyddas endast för publicering men det innebär inte att uppgifterna inte är offentliga. Har du frågor eller vill se äldre dagordningar eller protokoll är du välkommen att kontakta oss.

Senast uppdaterad: 8 juni 2021