Val 2022

Söndag den 11 september 2022 är det val till riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

En skylt med texten "Vallokal" sitter på ett grönt staket.

En skylt med texten "Vallokal" sitter på ett grönt staket. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Älvdalens kommun ansvarar för det lokala genomförandet av de tre valen. Röstning äger rum i röstnings-/vallokaler på flera platser i kommunen. Information om lokaler och tider kommer vi att presentera i augusti 2022.

Valmyndigheten ansvarar centralt för genomförandet av val. Läs om val och röstning på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Rösträtt till de olika valen

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen den 11 september. Det gäller vid alla val. Dessutom finns det särskilda regler för de olika valen.

Du har rösträtt om du är:

 • 18 år senast på valdagen
 • svensk medborgare och
 • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till regionfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen, eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Du har rösträtt till kommunfullmäktige om du är:

 • 18 år senast på valdagen
 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen, regionen eller
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och regionen, eller
 • medborgare i något annat land än de som räknats ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller regionen.

Valmyndigheten skickar röstkort till alla röstberättigade i Sverige (drygt 8 miljoner personer) under perioden 16–22 augusti inför valen 2022. De uppgifter om den röstberättigade som står på röstkortet hämtas från folkbokföringen 30 dagar före valdagen, det vill säga den 12 augusti 2022. Det är kvalifikationsdagen för rösträtten.

Om du inte fått eller inte har kvar ditt röstkort kan du beställa dubblettröstkort via formulär på Valmyndighetens webbsida Länk till annan webbplats. och via Valupplysningen på 020-825 825.

Under perioden för förtidsröstningen mellan 24 augusti och 11 september kan du få dublettröstkort utskrivet.

Olika sätt att rösta

Förtidsröstning är möjligt från 24 augusti till och med valdagen 11 september. Röstberättigade kan förtidsrösta på flera platser i kommunen.

Platser och tider meddelas närmare valdagen.

Ambulerande röstmottagning är till för väljare som inte kan ta sig till ett röstningsställe på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder. Väljaren kan lämna sin röst i bostaden, vårdhem eller där hen befinner sig.

En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en röstningslokal. Ambulerande röstmottagare har tystnadsplikt. Röstmottagaren har med sig allt nödvändigt material som behövs för att rösta.

Väljaren behöver ha sitt röstkort samt giltig ID-handling. Vid eventuellt förlorat röstkort, beställ dubblettröstkort. Läs ovan under Röstkort.

Ambulerande röstmottagning i Älvdalens kommun:

Möjlighet att boka ambulerande är under perioden 24 augusti till och med 9 september klockan 12.00.

Väljare som inte kan lämna hemmet på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan lämna sin röst i bostaden eller där hen befinner sig, budet transporterar sedan rösten till en röstningslokal. Detta är möjligt under samma tid som förtidsröstningen får ske, från och med 24 augusti fram till och med valdagen 11 september.

Budet ska styrka sin indentitet vid inlämning av rösten. Förutom budet måste väljaren även ha ett vittne närvarande som intygar att processen går rätt till. Ett bud och ett vittne ska ha fyllt 18 år.

Väljarens närstående maka/make, barn, barnbarn, föräldrar eller syskon, de som yrkesmässigt ger väljaren vård samt lantbrevbärare får vara bud. Väljaren ska kunna göra iordning sin röst själv.

Du som ska budrösta kan beställa material från 8 augusti.

Du måste kunna styrka din identitet för att få rösta. Medtag giltlig fotolegitimation.

Valnämnden håller ett sammanträde för preliminär rösträkning onsdag den 14 september 2022 klockan 09.00 i kommunhuset. Sammanträdet är offentligt vilket innebär att räkningen är öppen för allmänheten.


Information från valnämnden, Älvdalens kommun

Valnämnden har beslutat att erbjuda partierna hjälp med utkörning av namnvalsedlar till röstmottagningsställen om de har levererat namnvalsedlarna till kommunhuset senast 12 augusti 2022 klockan 16.00.

Senast uppdaterad: 28 juli 2022