Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Förhindra spridning av covid-19 i din verksamhet

De inspektörer som genomför tillsyn och kontroll ute på företag har förståelse för att situationen just nu kan vara mycket ansträngd för er. Här samlar vi information och länktips till dig som driver verksamhet som berörs av vår tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

Vi följer råd och riktlinjer från våra tillsynsvägledande myndigheter och uppdaterar oss löpande. Vi prioriterar förebyggande arbete med rådgivning och information. Vi upprätthåller också den kontroll och tillsyn som krävs för att skydda människors hälsa. Det för att undvika ytterligare belastning på sjukvården.

Det finns ingenting som tyder på att coronavirus kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Folkhälsomyndigheten har däremot tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 på bland annat restauranger och caféer.

Förhindra trängsel

Gäster och personal måste kunna vistas i lokaler och uteserveringar utan att det uppstår trängsel. Olika åtgärder kan behövas för att få gästerna att hålla avstånd till varandra. För att få en uppfattning kan utgångspunkten vara att gästerna inte ska kunna röra varandra med en armslängds avstånd när de köar eller rör sig i lokalerna och uteserveringen. De ska utöver detta sitta ner när de äter och dricker. Bestämmelserna begränsar varken bufféservering, lösgodisförsäljning, take away för exempel eller att sitta och äta vid baren om sådana möjligheter finns. Det är upp till dig som verksamhetsutövare att bedöma hur regler för gästerna behöver utformas för att undvika trängsel.

Någon allmän kontroll av att de nya föreskrifterna efterlevs kommer inte att ske. Men på förfrågan av smittskyddsläkare är det kommunens livsmedelsinspektörer som ska följa upp att verksamhetsutövare infört ändamålsenliga rutiner om förhindrande av smitta av covid-19 i sin egenkontroll. Om egenkontrollen inte uppfyller kraven ska smittskyddsläkaren kontaktas för vidare hantering.

Folkhälsomyndighetens råd

För att minska smittspridning är det liksom för alla i samhället viktigt att stanna hemma om man känner sig sjuk.

  • Det är viktigt att ha väl fungerande rutiner för städning och rengöring med mera. Att desinfektera ytor är en effektiv åtgärd mot coronavirus. Ytor och föremål som många personer kommer i kontakt med bör rengöras varje dag.
  • Folkhälsomyndighetens vägledning om hygien, smittskydd och städning kan användas som stöd för att få till bra rutiner.
  • Folkhälsomyndighetens allmänna råd FoHMFS 2014:19 (pdf)länk till annan webbplats om städning i skolor, förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet gäller som vanligt.

Socialstyrelsens råd

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga.

  • Håll dig uppdaterad och följ den information som Folkhälsomyndigheten ger.
  • Behandla inte kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-infektion.
  • Utför inte behandlingar om du känner dig sjuk eller har symptom som tyder på covid-19-infektion.
  • Undvik att hälsa på kunder genom att ta i hand.
  • Se till att även kunder tvättar sina händer innan behandling.
  • Om en behandling ska utföras i eller i området kring ansiktet bör även ansiktet tvättas innan behandling.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd gäller alla. Råden är generella rekommendationer om hur smittskyddslagen kan tillämpas, och beskriver hur man kan göra för att undvika smittspridning.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2020