Fullt ös i Idre 16-17 mars

Välkommen till kommunhuset i Idre den 16-17 mars! Där kan du träffa handläggare och tjänstepersoner inom en rad olika områden. Vi kommer att finnas på plats klockan 10:00-17:00 båda dagarna. Den 16 mars klockan 07:30 kan du även börja dagen med frukostmöte på Kulturhuset/Lodjuret i Idre.

Älvdalens kommun på plats och besvarar frågor under Fritidshusmässan

Den 16-17 mars mellan kl. 10:00-17:00 är det dags för "Fullt Ös" i Idre. Fullt ös är att liknas vid ett öppet hus. Du kommer att få tillfälle att träffa tjänstepersoner inom många olika områden på kommunhuset i Idre.

Personal från bland annat bygg, mark, fiber, arbetsmarknad, föreningsstöd, miljö och näringsliv finns på plats för att svara på dina frågor om:

  • mark och etablering
  • bygg
  • fiber
  • företagande
  • föreningsstöd
  • gata, trafik, väg
  • miljö
  • budget- och skuldrådgivning
  • demokratisamordnare
  • integrationssamordnare

Välkommen till kommunhuset i Idre!

Vilka tjänstepersoner som finns på plats vilka tider i kommunhuset i Idre.

Program Fullt ös i Idre 2022

Onsdag 16 mars

Funktion

Torsdag 17 mars

Funktion

10:00-14:00

Budget- och skuldrådgivare

10:00-14:00

Arbetsmarknadscoacher

10:00-12:00

Demokratisamordnare

-

-

10:00-14:00

Integrationssamordnare

-

-

10:00-12:00

Bygg

13:00-15:00

Bygg

10:00-17:00

Trafik, gata, väg

-

-

14:00-16:00

Alkoholhandläggare

10:00-13:00

Alkoholhandläggare

13:00-15:00

Mark och exploatering

-

-

13:00-16:00

Projekt Framåt

10:00-16:00

Projekt Framåt

13:00-16:00

Fiber / Stadsnät

10:00-17:00

Fiber / Stadsnät

14:00-16:00

Livsmedel

14:00-16:00

Livsmedel

10:00-17:00

Dricksvatten och avlopp

10:00-17:00

Dricksvatten och avlopp

10:00-17:00

Miljöfarlig verksamhet

10:00-17:00

Miljöfarlig verksamhet

10:00-17:00

Gruppledare miljö

10:00-17:00

Gruppledare miljö

10:00-14:00

Föreningsstöd

-

-

10:00-17:00

Nodava

10:00-17:00

Nodava

10:00-17:00

Nyföretagarcentrum

-

-

10:00-17:00

Näringslivssamordnare

10:00-17:00

Näringslivssamordnare

Senast uppdaterad: 11 mars 2022