Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Information till dig som företagare med anledning av coronaviruset

Coronaviruset påverkar näringslivet i kommunen och vi möter nu olika typer av utmaningar till följd av viruset. För att stödja företagen har Älvdalens kommun fattat beslut om ett antal åtgärder. Det handlar bland annat om möjligheten att skjuta fram betalningar och leverantörer kan få justera betaldatum för snabbare betalning. Vi har samlat de stödpaket som finns tillgängliga för att hjälpa dig som företagare att hitta rätt bland de stöd och möjligheter som finns. Tveka inte att höra av dig till oss.

Information med anledning av Corona-virus

Kommunens egna stödåtgärder för företag

Företag kan få möjlighet att skjuta fram betalningar till kommunen och leverantörer kan få justera betaldatum för snabbare betalning. Läs om kommunens egna stödåtgärder för företag. Kommunen har beslutat om ytterligare lokala stödåtgärder. Bland annat:

 • Företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden kan kontakta kommunen för bedömning om tidsfrister går att förlänga.
 • Planerad tillsyn anpassas för att minimera belastning på företagen.
 • Näringslivskontoret öppnar upp för utökad möjlighet till rådgivning genom Forum Älvdalen för små och medelstora företag som är påverkade av coronavirusets effekter. Här kan du som företagare få information om möjligheter till finansiering, stöd, rådgivning och slussning till de aktörer i länet som arbetar professionellt på daglig basis med att stötta företag.
 • Företag som handskas med livsmedel erbjuds vägledning från kommunens livsmedelsinspektörer. De har även tagit fram en samlad information om att förhindra spridning i livsmedelsverksamheter.
 • Kontinuerliga samrådsmöten med näringslivets intresseorganisationer och företrädare.

Hjälp oss att kartlägga konsekvenserna av coronaviruset

Vi behöver din hjälp att kartlägga konsekvenserna av coronaviruset för näringslivet i Älvdalens Kommun. Mejla oss en kort lägesbild. Kartläggningen syftar till att kunna vara väl förberedda med underlag när satsningar kommer och skapa en samsyn med andra berörda myndigheter och organisationer som kan bidra till att stärka näringslivet.

Digitala företagarfrukostar

Våra företagarfrukostar kommer att vara digitala möten för en tid framåt. Anledningen är för att undvika smittspridningav covid-19.
Besök gärna Älvdalens näringslivskontors blogglänk till annan webbplats för aktuell information.

Håll dig uppdaterad

Vi har samlat ett antal länkar där du som företagare kan hitta viktig information.

Verksamt.se

verksamt.selänk till annan webbplats samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om det nya coronaviruset som är viktigt för dig som företagare att känna till.

Regeringskansliet

Regeringen har beslutat om ökade möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag. Den 1 juli kommer lättade regler för företagare när det gäller arbetslöshetsersättning och förenklade regler när det gäller vilande företag att börja gälla. Dessa kommer att gälla fram till 1 januari 2021. Läs mer på Regeringskanslietlänk till annan webbplats.

Regeringskansliet har ett nytt förslag på stödåtgärd för företag. Denna gång handlar det om ett så kallat "omställningsstödlänk till annan webbplats" där ett företag med minst 250 000 kronor i omsättning det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent ska kunna söka stödet för omsättningstappet under mars och april i år. På näringslivsbloggen hittar du ett räkneexempellänk till annan webbplats på hur detta stöd fungerar i jämförelse med olika omsättningar.

Information från Regeringenlänk till annan webbplats gällande bland annat stöd till företag. Du hittar även det senaste stödpaketet från regeringenlänk till annan webbplats som ger stöd genom

 • att en statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag har inrättats
 • tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
 • åtgärder riktade mot mindre företag.

Regeringens förslag på lättade regler när det gäller a-kassalänk till annan webbplats. När det gäller a-kassa för småföretagare finns det sådana. Är du inte med i någon a-kassa kan det nu vara läge att fundera på om du ska ansluta dig till en. Just nu pågår en översyn för att lätta på reglerna gällande a-kassa. Regeringen beslutade om en extra ändringsbudgetlänk till annan webbplats torsdagen den 2 april.

Tillväxtverket

Tillväxtverkets informationlänk till annan webbplats om vad som gäller för korttidspermittering. Staten går in med kraftiga subventioner för att täcka en del av kostnaderna. De har även ett testlänk till annan webbplats där du kan ta reda på om ditt företag omfattas av reglerna om korttidsarbete. Läs om vanliga frågor och svar om korttidspermitteringlänk till annan webbplats. På Tillväxtverkets sida hittar du även ett beräkningsverktyglänk till annan webbplats så att du kan få en fingervisning i hur mycket du kan få utbetalt om din ansökan beviljas.

Skatteverket

Skatteverketlänk till annan webbplats hittar du mer information om bland annat tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Skatteverket arrangerar även digitala skatteträffarlänk till annan webbplats där du har möjlighet att ställa frågor.

Länsstyrelsen

Regeringen har beslutat om så kallade "hyresrabatter". Dessa handläggs och söks via Länsstyrelsenlänk till annan webbplats. Rabatten handlar om att du som hyresgäst kommer överens med din hyresvärd om reducerad hyra och tar fram ett avtal om det. På verksamt.se finns en sammanställninglänk till annan webbplats där du kan läsa om stödet i sin helhet. Även på Boverketlänk till annan webbplats finns information om denna hyresrabatt.

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats har samlad information om Regeringens nya beslut om stöd i form av tillfälliga rabatter till utsatta branscher i form av hyresstöd på 5 miljarder kronor.

Almi

Almilänk till annan webbplats har ett så kallat "Brygglån" för dig som får ökat finansieringsbehov som en följd av coronavirusets spridning. Almi har även tjänst där du kan simulera ditt företags ekonomilänk till annan webbplats.

Region Dalarna

Region Dalarna ger nu möjligheten till företag att söka konsultcheckarlänk till annan webbplats hos dem. Dessa finns inom fyra insatsområden och är på max 20 000 kronor som finansieras helt med stöd från Region Dalarna och konsultcheckarnas fokus är på de stödåtgärder som regeringen tagit fram för att dämpa effekterna av coronapandemin.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna coronaviruset medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs arbete för att stötta företag.

Företagarna

Organisationen Företagarnalänk till annan webbplats har samlat artiklar som berör smittspridningen av coronaviruset och hur den påverkar svenska småföretagare. Du hittar även deras tjänst för medlemmar med kostnadsfri coachninglänk till annan webbplats. Företagarna har också en beräkningsmall när det gäller permitteringlänk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang med färre än 50 deltagare. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att coronavirus sprids. De har även en sida med föreskrifter och allmänna råd vid hantering av livsmedel för restauranger, caféer med mera.

Försäkringskassan

Information från Försäkringskassanlänk till annan webbplats angående reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vård av barn. Detta gäller dig med enskild firmalänk till annan webbplats. För dig med aktiebolaglänk till annan webbplats gäller detta.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverketslänk till annan webbplats information för god livsmedelshygien kopplat till coronaviruset.

Utlysningar företag kan söka

 • Vinnova har öppnat en utlysninglänk till annan webbplats för omställning i spåren av Coronakrisen. Med erbjudandet ger de stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. Ansökan ska utgå från de nya behov som uppstår pga. Corona. Sista ansökningsdag för första perioden är 29 maj det går bra att ansöka i tre olika perioder fram till och med 21 augusti 2020.
 • Vinnova har en kommande utlysninglänk till annan webbplats för Innovativa Startups steg 2 – som öppnar för ansökan den 16 juni 2020 och stänger den 25 augusti där beslut meddelas i november. Utlysningen riktar sig till de företag som har genomfört Innovativa Startups steg 1.
 • Tillväxtverket har två utlysningarlänk till annan webbplats just nu inom området "Digitalisering och affärsutveckling" som vänder sig till små och medelstora företag. Checkar finns för digitalisering som riktar sig till små företag som vill ta in extern kompetens. Sista ansökningsdag 31 maj 2020, men kan skilja sig mellan regioner. Den andra utlysningenlänk till annan webbplats heter "Robotlyftet" och är automationscheckar som riktar sig till litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering.

Forum Älvdalen - vi finns här för dig

Näringslivskontoret ändrar inriktning på Forum Älvdalen. Vi finns här för dig som driver företag och behöver rådgivning kring hur du hanterar de omställningar som den rådande situationen innebär. Ingen har facit men tillsammans kan vi bolla idéer, delge information och slussa vidare till andra aktörer. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss. Fyll i formuläret längre ner och vi kommer att kontakta dig.

Forum Älvdalen innebär att du kan få:

 • Kostnadsfri rådgivning och lotsning till andra aktörer.
 • Möjligheten att tillsammans med oss och våra samarbetspartners ta fram en handlingsplan för hur du kan gå vidare.
 • Handledning och goda råd, som du sedan på egen hand kan använda för att få ordning på utmaningarna i ditt företag.
 • Vägledning av våra livsmedelsinspektörer.

Vårt mål är att vara en hjälpande hand i en utmanande tid. Forum Älvdalen erbjuder inte lån eller bidrag.

För dig som driver ett nystartat företag som är upp till tre år

Nyföretagarcentrum finns tillhands på telefon och digitalt om du behöver rådgivning. Kanske kan vi komma på nya lösningar tillsammans för ditt företag. Rådgivningen är alltid kostnadsfri och riktar sig till företag upp till tre år gamla. Mejla norradalarna@nyforetagarcentrum.se för att boka rådgivning.

Kontaktformulär till Forum Älvdalen

Vi kommer att kontakta dig så fort vi har möjlighet.

Beskriv din fråga här!

Frågor och svar

Vi har samlat och sammanfattat svar på de vanligaste frågorna vi brukar få. Vi uppdaterar dessa allteftersom vi får in fler frågor.

Anstånd med skatter och avgifter

Det går just nu att skjuta upp arbetsgivaravgifter, skatt och momsinbetalningar i upp till ett år för ett företag. Den här möjligheten är öppen att ansöka om direkt och du får snabbast besked om du använder tjänsten ”Ansök om tillfälligt anstånd med skatteinbetalninglänk till annan webbplats” på Mina sidor på skatteverket.selänk till annan webbplats. Det finns även möjlighet att få anstånd med andra skatter såsom till exempel punktskatter.

Hyresnedsättning

Just nu ligger det ett förslag från regeringen om att hjälpa utsatta branscher med företagens hyreskostnader. Förslaget är att staten står då för 50 procent av hyresnedsättningen upp till 25 procent av den ursprungliga hyran. En hyresvärd har på det viset möjlighet att sänka hyrestagarens kostnad med upp till 50 procent. Staten och hyresvärden står på det sättet för halva rabatten var.
Det här stödet är fortfarande under förhandling och är inte klart. Tanken är dock att det ska gälla från 1 april till 30 juni och ska kunna sökas i efterhand. Hyrestagaren måste kontakta sin hyresvärd för att diskutera detta. Det är sedan hyresvärden som söker bidraget från Länsstyrelsenlänk till annan webbplats.

Företagscheckar från Region Dalarna

Region Dalarna ger nu stöd till företag med upp till 49 anställda genom så kallade företagscheckarlänk till annan webbplats. Företag har möjlighet att köpa extern konsulthjälp för upp till 20 000 kronor per insatsområde och det finansieras helt med stödet från Region Dalarna. Insatsområdena där konsulthjälpen kan användas är dessa:

 • Beredskapsplan mot obestånd - exempel på insatser kan vara att ta fram en krisplan för ekonomin, likviditetsbudget, tolka och omförhandla affärskontrakt, eventuellt upprätta kontrollbalansräkning
 • Förstå och nyttja statens krispaket
 • Stöd i ditt ledarskap - exempel på insatser kan vara arbetsrätt, chefsstöd, svåra samtal och stresshantering
 • Verksamhetsöversyn - exempel på insatser kan vara att se över affärsmodellen, validera kunskap, skapa nya värdeerbjudanden.

Kostnader vid sjukdom för företagare och anställda

Regeringen har beslutat att staten nu tar sjuklönekostnaden för företag. Karensavdraget för anställda är också borttaget liksom kravet på läkarintyg i upp till 21 dagar. Detta gäller dig med enskild firmalänk till annan webbplats. För dig med aktiebolaglänk till annan webbplats gäller detta.

Övriga avdrag och stöd

Vi vill återigen tipsa alla företagare om att läsa listan på alla tillgängliga åtgärder som finns på verksamt.selänk till annan webbplats.

Rådgivning

Det är många som behöver bolla sina tankar om sitt företagande med någon just nu. Vi hjälper dig gärna! Kontakta oss gärna via formuläret, mejla eller ring oss för rådgivning.

Permitteringar och korttidsarbete

Korttidsarbete, som tidigare gått under namnet korttidspermittering, innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Det här stödet går nu att ansöka om på Tillväxtverketlänk till annan webbplats och det går att söka retroaktivt från 16 mars. Läs om vanliga frågor och svar om korttidspermitteringlänk till annan webbplats.
Det är viktigt att du följer Tillväxtverkets fyra steg när du gör ansökan. Du måste också ha ett avtal klart med arbetstagarna om korttidsarbete innan du gör ansökan. Om din ansökan inte är komplett kommer den att ta längre tid att handlägga och din ersättning dröjer. Här är några tips på vad du ska ha förberett innan du börjar skriva ansökan:

 • Organisationsnummer (kan skrivas in eller sökas fram i ett sökverktyg i ansökan).
 • Branschkod (SNI-kod, söks fram via ett sökverktyg i ansökan).
 • Bankuppgifter för utbetalning av stödet om du blir beviljad.
 • Kontaktuppgifter.
 • Belopp, period och antal anställda du söker stöd för.
 • Se till att du har avtal på plats och att du har räknat ut beloppet du ska söka. Mall för avtal finns härlänk till annan webbplats.

Ändring i avtal vid ändrad permitteringsgrad? Om nivån för korttidsarbete ändras under stödperioden ska ett nytt avtal som gäller för den nya nivån tas fram. Har man redan tagit fram ett avtal för 20, 40 eller 60 procent ska man tillhandahålla ett nytt avtal för till exempel 80 % korttidsarbete för den period som avses.

Vad gäller vid semester? Betald och intjänad semester likställs med närvaro och ska ingå i beräkningen av preliminärt stöd. Uttag av betald och intjänad semester påverkar alltså inte beräkningen av stöd för korttidsarbete.

Omfattas timanställda? Timanställda kan omfattas av stödet för korttidsarbete om det i anställningsavtalet är formulerat en förväntad arbetstid. Tiden kan antingen vara angiven i antal timmar per tidsenhet (till exempel månad eller vecka), eller som en andel av en månads totala arbetstimmar.

Vad gäller för föräldralediga? Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och obetald semester räknas som frånvaro och ska räknas av vid beräkningen av preliminärt stöd.

Vad gäller vid deltidsarbete: Minskningen av arbetstid och lön ska i sådana fall beräknas på omfattningen av deltiden och ordinarie deltidslön. Det innebär att om en arbetstagare arbetar deltid på 50 procent och får en arbetstidsminskning på 60 procent ska hen alltså arbeta 20 procent av en heltid.

Föräldraledig på deltid? Om arbetstagaren är tänkt att arbeta 75 procent (det vill säga är föräldraledig eller sjukskriven på 25 procent) under de månader när stödet ska utgå är det lönen efter avdrag för föräldraledighet eller sjukskrivning som anges i ansökan. Närvarokvoten är 100 procent. Se räkneexempellänk till annan webbplats.

När får jag pengarna till mitt konto? När Tillväxtverket har handlagt ditt ärende kommer du att få ett beslutsmejl. Om din ansökan beviljas sker utbetalning till det konto du angav i ansökan. Tänk på att det kan ta några arbetsdagar innan pengarna kommer in på kontot. Om din ansökan inte beviljas kommer det att stå i mejlet. Se även frågor och svar efter inskickad ansökan.länk till annan webbplats

Nu under Coronakrisen måste en del företag varsla och permittera personal medan andra istället fått större personalbehov än tidigare. Detta kan göra att det kan finnas möjligheter till samarbeten mellan företag när det gäller personal.

Söker du akut personal vill vi tipsa dig om att använda #jobbjustnulänk till annan webbplats på Arbetsförmedlingens platsbank. Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats har även en rekryteringsguide som är bra att kolla upp för dig som söker personal. Vill du veta mer kontaktar du Joakim Palm, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen i Mora, telefon 010-488 86 29.

Finns ditt företag inom gröna näringar kan du kontakta Edla Nilsson, projektledare ”Gröna näringar”, telefon 010-488 87 21 på Arbetsförmedlingen i Mora.

Clockworklänk till annan webbplats och Manpowerlänk till annan webbplats i Mora kan också ha lösningar som passar dig. Ett nytt initiativ som dykt upp i spåren av coronakrisen är Uniserlänk till annan webbplats. Uniser är ett initiativ för bemanning inom restaurangbranschen.

Du vet väl att många arbetsgivarorganisationer just nu har särskild service och support kring arbetsgivarfrågor under Coronakrisen?

Senast uppdaterad: 17 november 2020