Kompetensutvecklingsprojektet Framåt

Projekt Framåt genomfördes under augusti 2020 - juni 2022. Projektet vände sig till små och medelstora företag i Älvdalens kommun och deras anställda. Det finansierades av Europeiska socialfonden och Älvdalens kommun. Den senare var även projektägare. Företagarna Älvdalen och Företagarna Särna, Idre och Grövelsjön var samverkanspartners.

Hand som håller en mobiltelefon och en dator med statistik

Under projektets gång bjöds deltagare in till 25 stycken utbildningstillfällen i syfte att höja sina digitala kunskaper för att bättre matcha arbetsmarknadens allt högre krav. Deltagarna har under projektets gång ökat tryggheten och självkänslan att använda digitala verktyg som till exempel Microsoft 365, digitala marknadsföringsstrategier, digital omställning av administrativa uppgifter med mera.

Framtidsutsikter

I denna film Länk till annan webbplats. har vi samlat en bild av vad vi åstadkommit och lärt oss under projekt Framåt. Vi blickar också framåt och får lyssna till olika perspektiv på framtidsutsikter vad gäller digitalisering i arbetslivet för Älvdalens näringsliv.

 

Nyheter om projektet Framåt

Senast uppdaterad: 13 maj 2022