Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Planerade upphandlingar

Upphandlingar som Älvdalens kommuns Inköpscentral planerar att annonsera i nära framtid.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2019