Information om coronaviruset
Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer! Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Planerade upphandlingar

Upphandlingar som Älvdalens kommuns Inköpscentral planerar att annonsera i nära framtid.

Senast uppdaterad: 31 oktober 2019