Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Tyck till om webbplatsen — svara på vår enkät

För att kunna förbättra användarupplevelsen på alvdalen.se behöver vi din feedback. Hjälp oss att svara på en enkät med fem frågor. Du kan svara på enkäten fram till och med den 30 november.

sur, lagom eller glad knapp

Hur uppfattar du innehållet och funktionerna på vår webbplats? Vad kan vi förbättra?

I enkäten finns fem påståenden. Svara på en skala från 1 - 10 om hur väl du instämmer med påståendet.

Senast uppdaterad: 2 november 2020