• Startsida
  • / Undersökning av behov av kompetensutveckling inom digitalisering

Undersökning av behov av kompetensutveckling inom digitalisering

Vilka utbildningsinsatser inom digitalisering behöver du som anställd och arbetsgivare i Älvdalens kommun för att kunna stärka din ställning på arbetsmarknaden? Hjälp oss att identifiera behoven genom att fylla i vår enkät.

Undersökning av kompetensutvecklingsbehov via dator

Denna undersökning riktar sig till dig som är anställd eller arbetsgivare i ett företag i Älvdalens kommun som har färre än 50 anställda och arbetar inom besöksnäringen eller besöksnäringsberoende branscher som till exempel bygg och handel.

Undersökningen är en del av vårt kompetensutvecklingsprojekt Framåt. Genom att svara på undersökningen kan vi anpassa utbildningar så att du ska bli tryggare i din digitala arbetsvardag och därmed stärka företagets ställning på arbetsmarknaden.

Med dina svara som underlag kommer vi nu upphandla expertkompetens som föreläsare, göra en aktivitetsplan och återkomma till dig med inbjudningar till utbildningstillfällen med start december 2020.

Undersökningen tar cirka 5–10 minuter.

Påbörja undersökningen Länk till annan webbplats.

I projektets alla faser kommer vi arbeta med jämställdhet, icke diskriminerande och tillgänglighetsprinciper enligt Europiska socialfonden som är projektets huvudfinansiär.

I projektet har vi som mål att genomföra minst 15 behovsanpassade korta utbildningar för 130 deltagare. Vår förhoppning är att minst 75 procent av deltagarna kommer att uppleva att de fått nya kunskaper och kompetenser i projektet.

Tack för ditt engagemang.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2020