Misstanke om barn som far illa

Om du känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, är det viktigt att du berättar det för oss som har rätt att ingripa för att skydda och hjälpa.

Anmäl din oro för barn och unga

Om du känner dig orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du göra en anmälan.

Gör en anmälan , 177.7 kB.

Är du osäker om du ska göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med oss.

Ring 0251-313 00

När du ringer

Tänk då på att säga redan från samtalets början om du vill vara anonym.

Du kan vara anonym när du gör en anmälan eller vill rådgöra med oss. Tänk då på att säga redan från samtalets början att du vill vara anonym.

Om du vill vara anonym, tänk på att:

  • Inte säga ditt namn
  • Skydda ditt telefonnummer när du ringer
  • Skydda din avsändaradress om du skickar mejl

Vi har alla ett ansvar för att uppmärksamma barn som far illa. Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering. Det är bättre att anmäla en gång för mycket än en gång för lite. Det finns dock ingen formell skyldighet att anmäla om du är privatperson eller verksam i en ideell verksamhet.

Du som arbetar på en myndighet, till exempel skola och sjukvård, har skyldighet att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten när du kommer i kontakt med barn och unga som kan misstänkas fara illa. Det kallas anmälningsplikt.

En anmälan kan leda till att en utredning inleds och en ansökan leder alltid till att utredning inleds. Barnets bästa står alltid i centrum vid bedömningen om det finns behov av stödinsatser. Vi strävar alltid efter att komma överens med familjen, barnet eller ungdomen om vilken hjälp som kan behövas.

All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess. Det betyder att vi aldrig får föra vidare det du berättar om eller skriver till oss.

Senast uppdaterad: 20 januari 2021