Information om coronaviruset
Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer! Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd så att du så långt som möjligt kan leva ett bra liv. Här hittar du information om vilket stöd som finns och vart du kan vända dig.