Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Tolk

Här finns information om hur du bokar en tolk.

Två personer kommunicerar med teckenspråk

Tolk kan bokas vid behov

Det är din handläggare hos till exempel socialförvaltningen som beställer tolk.

Tolk för dig med hörselproblem

Om du har behov av teckenspråks-/dövblindtolk eller vuxen­dövtolk så kan du vända dig till Tolkcentralen i Dalarna för att få mer information.

Tolk för annat språk

Den som ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har rätt till tolk. Det är viktigt för oss att du får rätt information från våra handläggare och att du kan göra dig förstådd på ditt eget språk.

Senast uppdaterad: 19 februari 2019