Ansök om stöd

För att vi ska kunna utreda ditt behov av stöd behöver du göra en ansökan om stöd till vår biståndshandläggare.

Så ansöker du om stöd

Du eller den person som företräder dig gör en ansökan genom att fylla i och skicka in blanketten till vår biståndshandläggare.

Ansök om stödinsatser enligt Lagen om stöd och service, LSS , 186.9 kB.

Ansök om stödinsatser enligt Socialtjänstlagen, SoL Länk till annan webbplats.

När får jag ett beslut?

När vi fått in din ansökan försöker vi handlägga den så snabbt som möjligt. Hand­läggnings­tiden beror på vilken insats du ansökt om men vi försöker fatta ett beslut inom tre månader. Du får alltid ett skriftligt beslut där det står vilken hjälp du har rätt till.

Att överklaga beslut

Är du missnöjd med ditt beslut, kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Om du behöver hjälp hur du ska överklaga ditt beslut, kan din biståndshandläggare stödja dig med din överklagan. Du ska skicka in din överklagan senast tre veckor efter att du fått beslutet.

Vad kostar insatserna?

Alla stödinsatser inom LSS är i princip kostnadsfria men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter.

Insatser enligt SoL är avgiftsbelagda.

Vilket stöd kan jag få?

Vilket stöd du kan få bestäms utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och Socialtjänstlagen, SoL.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022