Frågor och svar om hur vi jobbar inom vård och omsorg

Vi svarar på de vanligaste frågorna om hur vi arbetar inom vård och omsorg med anledning av coronaviruset, covid-19. Här kan du bland annat läsa om hur vi skyddar boende, brukare och personal mot smitta inom äldreomsorgen.

Vaccination mot covid-19 är ett av redskapen för att lindra följderna av pandemin och bidra till att färre människor blir allvarligt sjuka. Vaccinationen är bara en del av lösningen. Vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt.

Har du inte bokat tid ännu?

Den 5 januari 2021 började vi vaccinera de första personerna på våra boenden och i slutet av februari påbörjades även vaccinationen av vårdpersonalen.

Nu är det hög tid att säkerställa att även du får ett skydd. Din vaccination minskar risken både för dig och andra att bli allvarligt sjuk.

Hur du bokar tid, hur det går till och andra frågor och svar om vaccination för dig i Dalarna hittar du på 1177, Vårdguiden Dalarnas webbplats.

Mer information om vaccin

Mer information om vaccinerna, prioriteringsordningen och information på olika språk hittar du på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Folkhälsomyndigheten har gått ut med nya anpassningar som gäller för dig som har blivit vaccinerad mot covid-19. Trots de nya anpassningarna är det viktigt att man fortsätter följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Är din vän/anhörige fullt vaccinerad det vill säga har fått sin andra dos vaccin för minst två veckor sedan finns det nu möjlighet att träffas även på nära håll.

  • Du måste själv vara symtomfri. Undvik att komma många samtidigt.
  • Som alltid gäller Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.
  • Om du har ytterligare frågor kontakta ansvarig enhetschef på respektive boende.

Det finns många andra sätt att hålla kontakt. Du kan till exempel alltid ringa, skicka blommor, choklad, brev eller vykort till den du hade tänkt hälsa på.

Skicka videohälsning

Du kan även skicka en videohälsning till någon på våra boenden. Du filmar enkelt med din mobilkamera och skickar sedan in filmen till oss så hjälper vi till att visa upp din digitala hälsning. På Träffpunktens webbsida kan du läsa hur du ska göra.

Skype

Vill du kunna både se och prata med någon digitalt som bor på något av våra boenden? Då kan du göra det via programmet Skype. Biblioteket i Älvdalen lånar ut surfplattor med skypekonton så att de äldre kan "skypa" med sina nära och kära.

Älvdalens kommuns vård- och omsorgsverksamheter har länge lyckats hålla smittan borta från brukare och kunder, men under vecka 9, 2021 fick hemtjänsten dessvärre in smitta och under vecka 11 bekräftades en boende på Tallbackens särskilda boende smittad av covid-19.

Ja, till de som är närmast berörda. Det innebär att anhöriga till den sjuke och personal på dennes avdelning kommer att bli informerade så fort som möjligt. Medarbetare får bara dela information om en enskild brukare med kollegor som behöver information för sin yrkesutövning.

Vi vill vara så öppna vi kan, men vi kommer inte alltid att kunna berätta allt. Till exempel kommer vi inte kunna berätta vilket boende det handlar om. Anledningen är patientsekretess och hantering av känsliga personuppgifter. Information om en individs hälsotillstånd är en känslig personuppgift. Vår kommun är en liten kommun till invånarantal och på våra boenden bor få personer. Om vi skulle berätta vilket boende som har personer med bekräftad covid-19 är risken alltför stor att enskilda individer skulle kunna pekas ut.

Vid det första bekräftade fallet av covid-19 i någon av kommunens omsorgsverksamheter lägger vi ut information på vår webbplats.

Vi arbetar efter de basala hygienrutinerna och följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer. Basal hygien omfattar bland annat handhygien, användning av arbetskläder och hur vi tar hand om våra brukare och boende. Det är viktigt att vår personal följer rutinerna för att skydda både sig själva och andra under hela arbetsdagen, alltså både i vårdsituationen och kollegor emellan.

Läs gärna mer i våra riktlinjer för basala hygienrutiner.

Från och med den 23 november rekommenderar Smittskydd Dalarna medarbetare inom hälso- och sjukvården, samt omsorgsverksamheten i länets kommuner, att bära munskydd i närkontakt med patienter. Rekommendationen gäller inte allmänheten.

Rekommendationen sker i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer i syfte att skydda patienterna mot covid-19-smitta och är ett komplement till befintliga vårdhygieniska och smittförebyggande åtgärder. Rekommendationen innefattar även visir i vissa vårdsituationer.

I pressmeddelandet från Region Dalarna Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om den nya rekommendationen för vårdpersonal.

Här berättar Region Dalarnas smittskyddsläkare Anders Lindblom hur coronavirus sprids och hur man kan skydda sig från att bli smittad när man jobbar inom vård och omsorg. ​

Vi befinner oss i en pandemi och läget är fortfarande allvarligt. Vi är i en situation som vi aldrig stått inför tidigare. Det är naturligt att känna någon typ av oro, det gör nog de flesta. Du som är anhörig ska veta att vi i kommunen gör det vi kan för att skydda våra boende/brukare och vår personal.

För oss är det viktigt att följa de råd och rekommendationer som vi får av Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenheten på Region Dalarna. De är experter och bäst på att göra bedömningar utifrån sin erfarenhet av smittskydd och vård.

Hör gärna av dig till kommunen om du har frågor som du inte får svar på här. Och var noga med att vara källkritisk inför den information du möter i sociala medier och på andra ställen.

Personer som bor på särskilda boenden, LSS-boenden eller har andra kommunala vård- och omsorgsinsatser som exempelvis hemtjänst eller hemsjukvård ska lämna prov om de har sjukdomssymtom.

Även all omsorgspersonal som har symtom på covid-19 lämnar prov.

Lämna prov för covid-19 (1177, Vårdguiden) Länk till annan webbplats.

Vi försöker begränsa så att personalen jobbar hos samma boende/brukare i den mån vi kan. Om en boende/brukare skulle ha sjukdomssymtom är detta extra viktigt.

Om en sjuksköterska bedömer att personen skulle vara i behov av akutsjukvård kontaktar vi läkare på Region Dalarna för samråd om var patienten vårdas bäst.

Om den boende/brukaren inte är så sjuk att den behöver akutsjukvård isolerar vi den boende/brukaren i sitt boende.

Region Dalarna rekommenderar följande skyddsutrustning vid vård av personer med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19: visir, förkläde, munskydd (om inte visiret är vältäckande) och handskar (vid kontakt med kroppsvätskor).

I normala fall, det vill säga när personalen vårdar brukare/boende som inte visar tecken på sjukdom eller som inte har bekräftad smitta av covid–19, använder personalen skyddsutrustning enligt den basala hygienrutinen Länk till annan webbplats.. Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder. Olika typer av arbetsmoment kräver olika typer av skyddsutrustning. 

Från och med den 23 november rekommenderar Smittskydd Dalarna medarbetare inom hälso- och sjukvården, samt omsorgsverksamheten i länets kommuner, att bära munskydd i närkontakt med patienter. Rekommendationen gäller inte allmänheten.

Rekommendationen sker i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer i syfte att skydda patienterna mot covid-19-smitta och är ett komplement till befintliga vårdhygieniska och smittförebyggande åtgärder. Rekommendationen innefattar även visir i vissa vårdsituationer.

Vi arbetar efter de instruktioner, råd och rekommendationer vi får från Folkhälsomyndigheten (nationellt) och Smittskyddsenheten i Region Dalarna (regionalt). De är experter på smittskyddsfrågor.

Från och med den 23 november rekommenderar Smittskydd Dalarna medarbetare inom hälso- och sjukvården, samt omsorgsverksamheten i länets kommuner, att bära munskydd i närkontakt med patienter. Rekommendationen gäller inte allmänheten.

Rekommendationen sker i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer i syfte att skydda patienterna mot covid-19-smitta och är ett komplement till befintliga vårdhygieniska och smittförebyggande åtgärder. Rekommendationen innefattar även visir i vissa vårdsituationer.

I pressmeddelandet från Region Dalarna Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om den nya rekommendationen för vårdpersonal.

I dagsläget har vi den utrustning vi behöver.

Arbetskläder tillhandahålls på arbetsplatsen och får inte tas hem efter arbetspasset. Personalen byter dagligen till rena arbetskläder och även under arbetsdagen om kläderna skulle bli smutsiga under arbetspasset. Kläderna tvättas på arbetsplatsen.

Vi ser hela tiden över städning för att förebygga smittspridning, inte bara i miljöer där boende och brukare vistas, utan även personalrum där vi alla behöver hjälpas åt att säkerställa att vi håller rent och avstånd till varandra.

Vi har en plan för att kunna hantera ett större sjukbortfall i personalen, då får vi ställa om och jobba annorlunda. Vi rekryterar och skolar in vikarier redan nu, så det finns folk att ringa in om vi skulle ha det behovet.

Vi försöker med andra ord förbereda oss så gott vi kan, och samtidigt vara flexibla eftersom vi vet att allt inte går att förutse vid en krissituation.

De flesta av våra boende/brukare är riskgrupper och därför har vi olika rutiner för att skydda dem, till exempel genom besöksrutiner på boenden och genom att arbeta efter de basala hygienrutinerna. Länk till annan webbplats.

För personalen ser vi att den skyddsutrustning vi har och de basala hygienrutinerna är nog för att skydda personalen, även de som befinner sig i en riskgrupp.

Oro för smitta är inte ett giltigt skäl att inte utföra sina arbetsuppgifter eller att inte infinna sig på arbetet. Arbetsgivaren behöver självklart ta hänsyn till om det finns enskilda arbetstagare som är i en särskilt utsatt position och då göra en bedömning i det enskilda fallet.

Nej, det får vi inte göra. Vi bedriver lagstadgad verksamhet, de personer som kommer till våra boenden har beslut på detta och vi måste ta emot dem om vi har plats.

Alla som flyttar in på boendet kommer att provtas innan de flyttar in.

Äldre personer över 70 år tillhör riskgruppen och kan bli allvarligt sjuka av covid-19. För att hålla sig friska ska de därför begränsa sina fysiskt nära kontakter. De flesta som kommer till våra mötesplatser är äldre och kommer för att umgås, prata, fika eller vara med på andra gemensamma aktiviteter.

För att minska risken för smitta har vi stängt våra mötesplatser Träffpunkten på Tallbacken i Älvdalen, Rockstugan i Särna och Solängsgården i Idre tills vidare.

Vi hoppas på förståelse och ser fram emot att öppna mötesplatserna igen när risken för smittspridning är över.

Du som är äldre eller tillhör en riskgrupp ska begränsa dina fysiska kontakter för att minska risken att bli smittad av det nya coronaviruset. Vi förstår att det gör att du kan känna dig ensam och orolig.

  • Känner du dig orolig med anledning av coronaviruset och dess spridning?
  • Känner du dig osäker på vart du kan vända dig för att få hjälp med det du behöver?
  • Vill du bara prata en stund?

Då kan du kontakta anhörigstöds tillfälliga telefonlinje som riktar sig till äldre och personer i riskgrupp.

Telefontid: måndag till torsdag klockan 09.00–12.00 (ej röda dagar)

Telefonnummer: 0251-313 00 (du kopplas vidare)

Du kan självklart vara anonym. Säg bara att du vill prata med anhörigstöd när du ringer. Vi har tystnadsplikt.

På vår sida med information om coronaviruset hittar du fler kontaktuppgifter dit du kan vända dig med din oro eller stress.

Du som arbetar med riskgrupper är särskilt viktig just nu. Här finns information för att du ska kunna utföra ditt arbete.

Socialstyrelsen samlar bland annat basala hygienrutiner, digitala kurser, information till personal på olika språk och specifik information för olika områden inom socialtjänsten.

Region Dalarna samlar bland annat information om vårdhygien, skyddsutrustning och riktlinjer för olika situationer. Här hittar du även specifik information för just Dalarna, till exempel vad som gäller vid provtagning, smittspårning och smittfrihetsbedömning.

På Högskolan Dalarna finns bland annat e-utbildningar om covid-19 för vårdpersonal. Det finns även filmer särskilt lämpliga för nyanställda inom vård och omsorg.

Hur länge ska jag vänta innan jag kan gå tillbaka till jobbet och träffa andra?

Vi följer Smittskydd Dalarnas rekommendationer som kan skilja sig något från Folkhälsomyndighetens nationella råd. Hur länge du ska stanna hemma beror på hur länge du har haft symtom, om du har lämnat prov och i så fall vad provet visar. Vad som gäller för dig kan du läsa på 1177.se/Dalarna.

När ska jag stanna hemma? (1177.se/Dalarna)​ Länk till annan webbplats.

Var hittar jag information på andra språk än svenska så att jag kan hjälpa personer som inte talar så bra svenska eller personer som inte har svenska id-handlingar?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samlat länkar till information om coronaviruset på andra språk än svenska.

Region Dalarna har tagit fram en pdf på engelska. Det är en text som berättar om allas rätt till vaccinering i länet och hur man går tillväga för att boka en tid om man saknar id:handling. Skriv gärna ut och sprid!

Vaccination against covid-19 (pdf) , 51.7 kB.

Senast uppdaterad: 15 juli 2021