Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa kan vara oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. Din hälsa kan då påverka förmågan att ta hand om dig själv i det dagliga livet och att umgås med andra. Den kan även minska din förmåga att arbeta eller att delta i aktiviteter.

Det är vanligt med psykisk ohälsa, de flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas, en nära anhörig, vän eller arbetskamrat. För många av de drabbade kan det räcka med att prata med en anhörig eller vän, men ibland kan man behöva söka hjälp.

Vid kris i livet

Någon gång i livet kan man råka ut för en kris, till exempel att en nära anhörig dör eller att man går igenom en skilsmässa/separation. Krisen kan leda till att du känner att du inte orkar ta tag i din situation på egen hand. Du kan därför behöva stöd utifrån. Du kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för att få tips och råd.

Senast uppdaterad: 23 maj 2022