Information om coronaviruset
Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Renhållning och snöröjning

Här hittar du information om snöskottning och sandning på vägarna i Älvdalens kommun.