Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Renhållning och snöröjning

Här hittar du information om snöskottning och sandning på vägarna i Älvdalens kommun.