Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Renhållning och snöröjning

Här hittar du information om snöskottning och sandning på vägarna i Älvdalens kommun.