Skolbibliotek

Skolbiblioteket är en obligatorisk del av skolans verksamhet, från förskoleklass och upp till årskurs 9. I Älvdalens kommun finns det en skolbibliotek på Strandskolan, Buskoviusskolan, Rots skola och på Älvdalsskolan.

Vilka jobbar på skolbiblioteken?

Kommunens skolbibliotekarie heter Linda Grannas. Hon jobbar ute i skolornas skolbibliotek men även på biblioteket i Älvdalen. 

Skolbibliotekens verksamhet

Skolbibliotekarierna är ute på skolbiblioteken under vissa timmar varje vecka. Då är alla elever välkomna att låna böcker. Övrig tid kan eleverna gå till biblioteket tillsammans med sin lärare och låna böcker, då registreras lånen i efterhand.

Eleverna kan låna e-böcker och ljudböcker via appen Biblio som är bibliotekens egen digitala boktjänst. Det som krävs är ett lånekortsnummer och en pinkod.

I Älvdalens bibliotek finns skolbibliotekens bokpratsdepå, där kan skolorna låna böcker för gruppläsning, läsning i helklass och läs-en-film. Skolbibliotekarien använder böckerna för bokprat. Ett bokprat innebär att bibliotekarien möter eleverna och berättar om böcker som eleverna sen får möjlighet att låna.

Alla årskurser har möjlighet att delta i aktiviteter i skolbiblioteket. Det kan till exempel vara

  • biblioteksvisning för att lära mer om hur biblioteket fungerar och hur man hittar i biblioteket
  • bokprat, där bibliotekarien tipsar om böcker
  • undervisning i källkritik och informationssökning.

Aktiviteterna bokas av klassens lärare.

Klassens lärare skickar med en lånekortsblankett hem, du behöver fylla i den och skicka tillbaka den till skolan. Ditt barn kommer då att få ett lånekort för skoltid, det kortet förvaras i respektive skolas bibliotek och tas fram när ditt barn besöker skolbiblioteket.

Lärare kan få hjälp att plocka ihop läsning till klassen, till exempel lättlästa böcker eller böcker om ett särskilt ämne. Skolbiblioteket lånar även ut "läs en film", då ingår bok och filmhandledning till läraren.

Har ditt barn behov av att lyssna på talböcker kan skolbibliotekarien hjälpa till att ordna ett konto på Legimus Länk till annan webbplats.. Att lyssna på talböcker kan vara bra om man till exempel har en läsnedsättning eller koncentrationssvårigheter.

Senast uppdaterad: 23 november 2021