Information om coronaviruset
Semestra säkert i sommar. Läget är fortfarande allvarligt så fortsätt följ Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Redovisa förlusttäckningsbidrag

Redovisa din ansökan om förlusttäckningsbidrag senast 30 dagar efter att ditt arrangemang är avslutat genom att fylla i nedanstående formulär.


Finns det medarrangörer till arrangemanget? * (obligatorisk)
Finns det medarrangörer till arrangemanget?
Senast uppdaterad: 12 december 2019