Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Älvdalens kommun nominerad till karriärföretag 2015

Karriärföretagen en utmärkelse som genomförs årligen med syftet att hitta Sveriges hundra mest spännande företag för att göra karriär på. Utmärkelsen som har delats ut sedan 2011 och tidigare Karriärföretag inkluderar bland andra IKEA, Boston Consulting Group och Klarna. I år har Älvdalens kommun blivit nominerade genom våra medarbetare. Läs mer

Stor gemensam övning i Trängslet

Övningen har pågått sedan i måndags och pågår dygnet runt till söndag 26 oktober då de övande återvänder till Kungsängen och Karlsborg i fordonskolonn. Deltagarna utgörs av militära enheter från Livgardet, K3 och Ledningsregementet.

Övningen på Älvdalens skjutfält, Trängslet, är en av de större övningarna som armén genomför i år, och totalt deltar cirka 400 heltidsanställda och deltidsanställda soldater och officerare.

Läs mer om övningen på Försvarsmaken.se

Var ska det utvidgade strandskyddet behållas?

Just nu ser Länsstyrelsen Dalarna över samtliga områden i länet som har ett utvidgat strandskydd, med två kommuner i taget. Förslaget om var det utvidgade strandskyddet ska finnas kvar presenteras i en remiss. Synpunkter på remissen ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 17 november. I Älvdalens kommun finns två områden med utvidgat strandskydd. Länsstyrelsen föreslår att beslut ska fortsätta att gälla för ett av dessa områden. Vilka områdena är finns att läsa i remissen.  

Läs mer på Länsstyrelsen.se

Läs hela remissen och förslagen till beslut här

Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Alla kommuner, andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i respektive kommun får tillfälle att senast den 7 november 2014 skicka in skriftligt motiverade förslag på begravningsombud till länsstyrelsen. Läs mer

Delårsrapport 2014 Älvdalens kommun

Det sammanlagda resultatet för nämndernas verksamhet är i delårsbokslutet oftast betydligt bättre än det är i bokslutet. Periodens resultat i år uppgår till +3,1 mkr, vilket är positivt och tyder på att verksamheterna blir bättre och bättre på att hålla sina budgetar.

Läs hela delårsrapporten här

 

Filmpremiär och bok om arbetet i kommunen

Torsdag 2 oktober kl 18.00–20.00 bjuder kommunen in allmänheten till Relation Älvdalen. Relation Älvdalen är en summering av kommunens arbete med att ta fram berättelser från verksamheten, hitta värdeord och en gemensam värdegrund. Berättelserna har sammanställts till en bok och en film. Relation Älvdalen pågår mellan 1-3 oktober där allmänheten bjuds in kvällen 2 oktober kl 18.00.

Skolan flyttar a-dag för eleverna på grund av personalutbildning

A-dagen den 27/2-2015 flyttar och istället kommer det att se ut så här:
Den 1/10-2014 har elever som går i Rots skola samt på högstadiet en a-dag. Den 2/10-2014 har Särna/Idres sin a-dag. Den 3/10-2014 har Gläntan, Höjden samt Montessori sin a-dag. Läs mer

Nytt kompletterande system för VMA

Nya systemet i drift den 1 september 2014

Den första delen av det nya kompletterande varningssystemet är i drift från och med den 1 september 2014. Man kommer då i första skedet att kunna skicka ut varning genom ett talmeddelande till fast telefoni. Läs mer

Val till kommunfullmäktige

Röster och röstfördelning. Samtliga 7 valdistrikt är räknade.

Protokoll slutlig sammanräkning  och mandatfördelning i Älvdalen. Se pdf

Läs mer på val.se

Kommunhuset i Älvdalen byggs om

I slutet av juni startade ombyggnationen av kommunhuset i Älvdalen. Det kommer att bli en ny större gemensam entré och inomhusklimatet kommer att förbättras betydligt. Allt anpassat för att kunna ge invånare och besökare en bättre och snabbare service. Under ombyggnadstiden blir det därför vissa förändringar för medarbetare och dig som besökare. Läs mer

Jordskalv 35 km nordost om Älvdalen

Kl 15.08 på måndagseftermiddagen 15 september inträffade ett jordskalv 35 km nordost om Älvdalen. Skalvet har uppmätts till 4,1 på richterskalan. Många undrande människor i Älvdalen har hört av sig efter de upplevt vibrationer och skakningar. Inga skador på personer eller egendom är inrapporterade. Läs mer

 

Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen,
Besöksadress Permatsvägen 1,
796 31 Älvdalen, 0251-313 00.
kommun@alvdalen.se

Vill ni ha in material på kommunens hemsida? Skicka till webb@alvdalen.se.
 Evenemangstips skickas till evenemangskalendern, http://visitidre.se/sv/Kontakt/Tipsa-Oss/
Ansvarig för sidan: Anders Barke, anders.barke@alvdalen.se 0251-314 56

Evenemangskalender

 
Tipsa om evenemang! Lediga platser i Älvdalens kommun Protokolloch föredragningslistor Nils-Åkes Blogg Näringslivskontorets blogg