Information om coronaviruset
Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

E-tjänst för barnomsorg

Vår e-tjänst för barnomsorg är till för dig som har barn på förskola eller fritids. Via e-tjänsten kan du ansöka om plats för ditt barn i förskola, annan pedagogisk verksamhet (familjedaghem) och fritids utan att vara inloggad.

Senast uppdaterad: 1 augusti 2019