Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

E-tjänst för barnomsorg

Vår e-tjänst för barnomsorg är till för dig som har barn på förskola eller fritids. Via e-tjänsten kan du ansöka om plats för ditt barn i förskola, annan pedagogisk verksamhet (familjedaghem) och fritids utan att vara inloggad.

Senast uppdaterad: 1 augusti 2019