Information om coronaviruset
Semestra säkert i sommar. Läget är fortfarande allvarligt så fortsätt följ Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Om webbplatsen

Här finns information om webbplatsen alvdalen.se. Här kan du också lämna synpunkter på webbplatsen.