Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Om webbplatsen

Här finns information om webbplatsen alvdalen.se. Här kan du också lämna synpunkter på webbplatsen.