Medborgarförslag

Genom att lämna ett medborgarförslag har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Om du är folkbokförd i Älvdalens kommun kan du lämna medborgarförslag.

Ditt medborgarförslag lämnar du enklast in genom att fylla i formuläret på den här sidan. Du kan även fylla i en blankett och skicka med posten, lämna till kommunens kontaktcenter eller lämna direkt vid fullmäktiges sammanträden.

Tänk på att:

  • Beskriva ditt medborgarförslag så kort och konkret som möjligt. I motiveringen kan du sedan argumentera för ditt förslag.
  • I ditt medborgarförslag ska du bara ta upp ett ämne. Har du fler förslag ska du lämna dem var för sig.

Svarstid

Vi svarar på ditt medborgarförslag så snart vi kan. Ett medborgarförslag ska besvaras senast inom ett år. Det är kommunfullmäktige som beslutar vad kommunen ska svara.

Innehåller ditt förslag

  • löpande underhåll som till exempel gatubelysning, nedskräpning och sanering av klotter? Då rekommenderar vi dig att istället göra en felanmälan.
  • synpunkter på kommunens verksamheter och tjänster? Då ska du istället använda formuläret som finns på sidan Synpunkter.

Lämna medborgarförslag


Ett medborgarförslag får bara ta upp ett ämne. Tänk på att skriva din idé eller åtgärd så att den blir ett konkret förslag.

Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför och hur du anser att förslaget ska genomföras.

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde * (obligatorisk)
Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde


Jag godkänner att mina personuppgifter (namn, bostadsadress, telefon och e-post) publiceras på Älvdalens kommuns webbplats. * (obligatorisk)
Jag godkänner att mina personuppgifter (namn, bostadsadress, telefon och e-post) publiceras på Älvdalens kommuns webbplats.


Obligatoriska fält är markerade med en stjärna (*). Dessa fält måste fyllas i för att du ska kunna skicka in ditt medborgarförslag.
Information om behandling av personuppgifter
Älvdalens kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde. Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter. För mer information om detta kan du kontakta vår dataskyddskontaktperson. Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på alvdalen.se/personuppgifter.
Verifiera din identitet * (obligatorisk)
Senast uppdaterad: 10 juni 2024