Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på kommunens verksamheter och tjänster? Det kan vara beröm, frågor eller klagomål. Hjälp oss att påverka utvecklingen i våra verksamheter genom att lämna en synpunkt till kommunens tjänstepersoner via detta webbformulär.

Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre. Tänk på att lämna kontaktuppgifter om du vill få ett svar av den handläggare som ansvarar för verksamheten du har synpunkter på.

En lämnad synpunkt blir en offentlig handling. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig med besked om vilka åtgärder som har gjorts. Vi läser inkomna synpunkter under kontorstid helgfri måndag-fredag.

Välkommen med din synpunkt.

Lämna synpunkter, beröm, fråga eller klagomål

Här väljer du den verksamhet som synpunkten berör. Om du är osäker väljer du Övrigt/vet ej.

Gäller din fråga löpande underhåll som till exempel gatubelysning, nedskräpning och sanering av klotter? Då rekommenderar vi dig att istället göra en felanmälan.

Om du vill påverka politiken i frågor som är angelägna för dig kan du lämna in medborgarförslag.

Senast uppdaterad: 24 juni 2024