Information om coronaviruset
Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer! Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Digital anslagstavla

Det här är Älvdalens kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott och samverkansråd.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-05-11
Kommunfullmäktige 2020-05-11.pdf 437.237 kb
Anslås: 2020-05-14 Nedtas: 2020-06-05

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-05-05
Allmänna utskottet 2020-05-05.pdf 361.371 kb
Anslås: 2020-05-12 Nedtas: 2020-06-03

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-05-08
Gem IT anslag 2020-05-08.pdf 407.477 kb
Anslås: 2020-05-12 Nedtas: 2020-06-03

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-05-22
Protokoll Gemensam social myndighetsutövning 2020-05-22.pdf 745.394 kb
Anslås: 2020-05-25 Nedtas: 2020-06-16
Sammanträdesdatum: 2020-05-20
Protokoll Gymnasienämnden 2020-05-20 sid 1.pdf 61.629 kb
Anslås: 2020-05-26 Nedtas: 2020-06-17

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-05-08
Myndighetsnämnden 2020-05-08 § 37, anslag.pdf 389.436 kb
Anslås: 2020-05-08 Nedtas: 2020-05-30
Sammanträdesdatum: 2020-05-08
Myndighetsnämnden 2020-05-08, anslag.pdf 464.345 kb
Anslås: 2020-05-25 Nedtas: 2020-06-16

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-05-06
Vård- och omsorgsutskottet 2020-05-06.pdf 214.931 kb
Anslås: 2020-05-12 Nedtas: 2020-06-03

 

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Sammanträdesdatum: 2020-05-11
Kallelse Kommunfullmäktige 2020-05-11.PDF 427.098 kb
Anslås: 2020-05-04 Nedtas: 2020-05-26

 

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Älvdalens kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte kontakta:

Kristina Svedlertlänk till annan webbplats som är ansvarig överförmyndarhandläggare för Mora kommun.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigens sammanträden är offentliga.

Som boende i Älvdalens kommun har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena. Du måste lämna in din fråga skriftligt minst tre arbetsdagar före sammanträdet.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 8 november 2019