Digital anslagstavla

Det här är Älvdalens kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott och samverkansråd.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 45-46.pdf 65.798 kb
Anslås: 2019-06-26 Nedtas: 2019-07-18
Sammanträdesdatum: 2019-06-17
Kommunfullmäktige 2019-06-17.pdf 240.593 kb
Anslås: 2019-07-04 Nedtas: 2019-07-26
Sammanträdesdatum: 2019-06-20
Protokoll ks 2019-06-20.pdf 319.919 kb
Anslås: 2019-06-27 Nedtas: 2019-07-19

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-06-20
Myndighetsnämnden 2019-06-20.pdf 369.537 kb
Anslås: 2019-06-27 Nedtas: 2019-07-19

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

 

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

 

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Fordonsvrak på fastigheten Idre 19:10
Sammanträdesdatum:
Fordonsvrak på fastigheten Idre 19.10.pdf 153.596 kb
Anslås: 2019-06-27 Nedtas: 2019-07-19


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Älvdalens kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte kontakta:

Kristina Svedlertlänk till annan webbplats som är ansvarig överförmyndarhandläggare för Mora kommun.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigens sammanträden är offentliga.

Som boende i Älvdalens kommun har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena. Du måste lämna in din fråga skriftligt minst tre arbetsdagar före sammanträdet.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 2 maj 2019