Digital anslagstavla

Det här är Älvdalens kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott och samverkansråd.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2019-09-30
Kommunfullmäktie 2019-09-30, omedelbart justerat.pdf 267.438 kb
Anslås: 2019-10-01 Nedtas: 2019-10-23
Sammanträdesdatum: 2019-09-30
Kommunfullmäktige 2019-09-30.pdf 272.47 kb
Anslås: 2019-10-03 Nedtas: 2019-10-25

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-09-24
Allmänna utskottet 2019-09-24.pdf 392.03 kb
Anslås: 2019-10-04 Nedtas: 2019-10-26
Sammanträdesdatum: 2019-09-26
Barn- och utbildningsutskottet 2019-09-26.pdf 367.731 kb
Anslås: 2019-10-03 Nedtas: 2019-10-25

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-09-27
Gem Servicenämnd lön 2019-09-27.pdf 339.63 kb
Anslås: 2019-10-04 Nedtas: 2019-10-26
Sammanträdesdatum: 2019-10-11
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning 2019-10-11.pdf 367.12 kb
Anslås: 2019-10-14 Nedtas: 2019-11-05

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-09-25
Myndighetsnämnden 2019-09-25.pdf 358.567 kb
Anslås: 2019-09-27 Nedtas: 2019-10-19
Sammanträdesdatum: 2019-09-20
Samverkansråd för pensionärer och funktionsnedsatta 2019-09-20.pdf 214.732 kb
Anslås: 2019-10-03 Nedtas: 2019-10-25

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2019-09-25
Vård och omsorgsutskottet 2019 09 25.pdf 197.467 kb
Anslås: 2019-10-01 Nedtas: 2019-10-23

 

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

 

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Älvdalens kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte kontakta:

Kristina Svedlertlänk till annan webbplats som är ansvarig överförmyndarhandläggare för Mora kommun.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigens sammanträden är offentliga.

Som boende i Älvdalens kommun har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena. Du måste lämna in din fråga skriftligt minst tre arbetsdagar före sammanträdet.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 26 augusti 2019