Digital anslagstavla

Det här är Älvdalens kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott och samverkansråd.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-02-11
Kommunstyrelsen 2020-02-11.pdf 216.555 kb
Anslås: 2020-02-14 Nedtas: 2020-03-07
Sammanträdesdatum: 2020-02-11
Kommunstyrelsen 2020-02-11.pdf 218.658 kb
Anslås: 2020-02-14 Nedtas: 2020-03-07
Sammanträdesdatum: 2020-01-22
Allmänna utskottet 2020-01-22.pdf 220.154 kb
Anslås: 2020-01-29 Nedtas: 2020-02-20
Sammanträdesdatum: 2020-01-23
Barn- och utbildningsutskottet 2020-01-23 anslag.pdf 439.102 kb
Anslås: 2020-01-31 Nedtas: 2020-02-22

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-02-14
Gemensam nämnd för social myndighetsutövning 2020-02-14.pdf 395.126 kb
Anslås: 2020-02-14 Nedtas: 2020-03-07

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-01-24
Myndighetsnämnden 2020-01-24 anslag.pdf 431.239 kb
Anslås: 2020-01-29 Nedtas: 2020-02-20

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-01-22
Vård- och omsorgsutskottet 2020-01-22.pdf 186.608 kb
Anslås: 2020-01-30 Nedtas: 2020-02-21

 

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

 

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Kallelse AK Vård- och omsorgsutskottet 2020-02-19
Sammanträdesdatum: 2020-02-19
Kallelse AK Vård- och omsorgsutskottet 2020-02-19.pdf 381.581 kb
Anslås: 2020-02-06 Nedtas: 2020-02-28
Kallelse AK Vård- och omsorgsutskottet 2020-02-19
Sammanträdesdatum: 2020-02-19
Kallelse AK Vård- och omsorgsutskottet 2020-02-19.pdf 381.581 kb
Anslås: 2020-02-06 Nedtas: 2020-02-28


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Älvdalens kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte kontakta:

Kristina Svedlertlänk till annan webbplats som är ansvarig överförmyndarhandläggare för Mora kommun.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigens sammanträden är offentliga.

Som boende i Älvdalens kommun har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena. Du måste lämna in din fråga skriftligt minst tre arbetsdagar före sammanträdet.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 8 november 2019