Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Digital anslagstavla

Det här är Älvdalens kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder, utskott och samverkansråd.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Sammanträdesdatum: 2020-11-09
Kommunfullmäktige 2020-11-09 anslag.pdf 367.774 kb
Anslås: 2020-11-17 Nedtas: 2020-12-09

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-11-03
Allmänna utskottet 2020-11-03.pdf 365.563 kb
Anslås: 2020-11-10 Nedtas: 2020-12-02
Sammanträdesdatum: 2020-11-05
Barn- och utbildningsutskottet 2020-11-05, anslag.pdf 491.563 kb
Anslås: 2020-11-26 Nedtas: 2020-12-18
Sammanträdesdatum: 2020-10-29
Fullmäktigeberedning 2020-10-29.pdf 326.048 kb
Anslås: 2020-11-10 Nedtas: 2020-12-02

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-11-18
Gymnasienämnden 2020-11-18.pdf 81.936 kb
Anslås: 2020-11-20 Nedtas: 2020-12-12

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-10-30
Samverkansråd för pensionärer och funktionsnedsatta 2020-10-30, anslag.pdf 199.31 kb
Anslås: 2020-11-10 Nedtas: 2020-12-02

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Sammanträdesdatum: 2020-11-04
Vård- och omsorgsutskottet 2020-11-04, anslag.pdf 183.552 kb
Anslås: 2020-11-13 Nedtas: 2020-12-05

 

Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

 

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Älvdalens kommun överklaga ett beslut.

Överförmyndare

För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte kontakta:

Kristina Svedlertlänk till annan webbplats som är ansvarig överförmyndarhandläggare för Mora kommun.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.

Som boende i Älvdalens kommun har du rätt att ställa en fråga direkt till kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund på sammanträdena.

Vid denna typ av frågor måste inte fullmäktige förbereda sig på något särskilt sätt, och frågan leder heller inte till något beslut. Den kan däremot väcka en intressant politisk debatt, och din fråga kan därför spela roll i den politiska processen framöver.

Tanken med allmänhetens frågestund är dels att skapa dialog mellan medborgarna och de politiskt folkvalda, dels att du som kommunivånare ska kunna påverka, väcka opinion och få möjlighet att utnyttja dina demokratiska rättigheter.

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Senast uppdaterad: 17 september 2020