Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Fritids

Fritids är en plats för skolbarn i åldern 6-13 år att vara på före och efter skoldagen och under skolans lov medan du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. På fritids finns alltid någonting roligt och utvecklande att göra.