Information om coronaviruset
Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Fritids

Fritids är en plats för skolbarn i åldern 6-13 år att vara på före och efter skoldagen och under skolans lov medan du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. På fritids finns alltid någonting roligt och utvecklande att göra.