Musikskola, kulturskola

Målet för Musikskolan är att varje elev ska få uppleva den lycka och lust som kulturen kan erbjuda. Huvuduppgiften är att bevara och utveckla musiklivet i kommunen och ta tillvara de många musikaliska förmågor som finns.

Ansök eller säg upp musikskoleplats

Vill ditt barn lära sig spela ett instrument eller sjunga? Ansök i så fall så snart som möjligt. Här får du reda på hur du gör.

Kurser, instrument och grupper

Upptäck glädjen i att spela, sjunga eller dansa. På musikskolan finns mängder av olika alternativ. Här får du reda på vilka.

Avgifter och regler för musikskolan

När får mitt barn börja på musikskolan? Är det svårt att få plats? Här hittar du vad som gäller.