Synpunkter och klagomål enligt skollagen

När du vill lämna synpunkter är du välkommen att använda våra e-tjänster för att nå respektive skolverksamhet. Du kan också välja att direkt kontakta den berörda pedagogen, ansvariga förskolechefen eller rektorn.

I nedanstående e-tjänster kan du nå våra verksamheter för att

  • ge beröm
  • komma med förslag
  • ställa en fråga
  • lämna klagomål enligt skollagen.

Du har möjlighet att välja om du vill lämna dina kontaktuppgifter eller vara anonym när du lämnar dina synpunkter. Om du väljer att vara anonym kan vi inte återkomma till dig med information om vilka åtgärder som vidtagits. Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter kommer vi att ge dig ett svar.

När du lämnar dina synpunkter blir det en offentlig handling. Vi läser inkomna ärenden under kontorstid från måndag till fredag, förutom helgdagar.

Senast uppdaterad: 21 juni 2023