Synpunkter och klagomål enligt skollagen

Om du har synpunkter eller klagomål på en verksamhet inom skolan ska du i första hand vända dig till den skola eller enhet som det berör. Du kan även använda formuläret på denna sida.

Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre. Alla synpunkter registreras och följs upp. Tänk på att lämna kontaktuppgifter om du vill få ett svar av den handläggare som ansvarar för verksamheten du har synpunkter på.

En lämnad synpunkt blir en offentlig handling. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig med besked om vilka åtgärder som har gjorts. Vi läser inkomna synpunkter under kontorstid helgfri måndag-fredag.

Välkommen med din synpunkt.

Jag vill lämna: * (obligatorisk)
Jag vill lämna:
Här anger du vilken typ av synpunkt du vill lämna.
Verksamhet
Här väljer du verksamhet som synpunkten berör. Om du är osäker väljer du Övrigt/vet ej

Här väljer du verksamhet som synpunkten berör. Om du är osäker väljer du Övrigt/vet ej

Gäller synpunkten någon särskild enhet, plats eller del av verksamheten? Ange till exempel namn på skola.

Här beskriver du din synpunkt. Var så tydlig som möjligt.

Här kan du bifoga dokument eller bilder som hör till synpunkten.
Önskar svar * (obligatorisk)
Önskar svarAnge hur återkoppling önskas. Tänk på att ange fullständiga kontaktuppgifter för återkoppling nedan enligt det sätt du vill bli kontaktad på. Lämna nedanstående fält tomma ifall du inte vill bli kontaktad.
Kontaktuppgifter
KontaktuppgifterÄlvdalens kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom aktuellt verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Senast uppdaterad: 24 februari 2021