Vuxenutbildning

Älvdalens kommun samarbetar med kommunerna Mora och Orsa om vuxenutbildning. Du är välkommen att vända dig till Mora vuxenutbildning med dina frågor om studier.

Studerar med bärbar dator vid Mora vuxengymnasium

Du kan läsa enstaka kurser eller en hel utbildning. Våra studie- och yrkesvägledare hjälper dig med att ta framstudieplanen.

Senast uppdaterad: 24 januari 2024