Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Vuxenutbildning

Älvdalens kommun samarbetar med kommunerna Mora och Orsa om vuxenutbildning. Du är välkommen att vända dig till Mora vuxenutbildning med dina frågor om studier.

Studerar med bärbar dator vid Mora vuxengymnasium

Du kan läsa enstaka kurser eller en hel utbildning. Våra studie- och yrkesvägledare hjälper dig med att ta framstudieplanen.

Senast uppdaterad: 18 september 2019