Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Bostäder och offentliga lokaler

För dig som söker bostad eller tomt i Älvdalens kommun. Här finns även information om markanvisning, adresser, bostadsanpassning, tillgänglighet och offentliga lokaler.