Strandskyddsdispens

Inom strandskyddat område får du normalt inte exempelvis sätta upp nya byggnader eller gräva. Om det finns särskilda skäl kan du få dispens från strandskyddet.

När du ansöker om strandskyddsdispens ska du skicka in ansökningsblanketten tillsammans med en situationsplan (karta) med förslag på tomtplats där byggnaden, anläggningen eller åtgärden ska placeras.

Ansökan om strandskyddsdispens , 315 kB.

I ett beslut om strandskyddsdispens krävs att det ingår en avgränsning av den tomtplats eller den mark som får användas. Avgränsningen ska framgå av beslutet och markeras på en karta. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Du kan lämna in din ansökan

 • till kontaktcenter
 • via e-post till kommun@alvdalen.se
 • via brev till Älvdalens kommun, Box 100, 796 22 Älvdalen.

Kom ihåg att skriva under din ansökan!

Förutom strandskyddsdispens kan du även behöva tillstånd för vattenverksamhet. Exempel på vanliga vattenverksamheter är

 • Anläggning av dammar, pirar, bryggor som pålas fast
 • Bortledning av grundvatten
 • Broar
 • Dikning
 • Erosionsskydd i vattendrag
 • Grävning och muddring
 • Rensning i vattendrag
 •  
 • Uttag av vatten för till exempel bevattning
 • Utläggning av undervattenskablar
 • Vattennivåreglering i sjöar
 • Vägtrummor

Ansök och läs mer om vattenverksamhet på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Vi tar ut en avgift enligt kommunens taxa för att handlägga din ansökan.

Senast uppdaterad: 5 november 2021