Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Kommunalt dricksvatten

Information till dig som får ditt dricksvatten från det kommunala ledningsnätet.

Det är det kommunala bolaget Nodava AB som ansvarar för driften av de kommunala vattenverken i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Har du frågor om det kommunala dricksvattnet ska du främst kontakta Nodava.

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och/eller kommunalt avlopp kan du göra det i samband med att du ansöker om ett bygglov.
Du kan också ansöka direkt här

Anmälan, ej bygglovpliktig åtgärd

Vill du veta mer om dina möjligheter att ansluta till det kommunala VA-nätet kan du läsa mer på Nodavas webbplats.

Kommunens vatten och avlopp, VA, är så kallad taxefinansierad verksamhet. VA-taxan ska täcka kostnader för drift och underhåll av ledningar och anläggningar. Den ska även täcka investeringar för att kunna bibehålla och underhålla verksamheten.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om VA-taxorna.

Avgifter för vatten och avlopp i Älvdalens kommun på NODAVAs hemsidalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 10 november 2019