Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Kommunens organisation

En kommun är en politiskt och demokratiskt styrd organisation. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten har de förtroendevalda (politikerna). Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns, exempelvis skola, socialtjänst och äldreomsorg.