Information om coronaviruset
Semestra säkert i sommar. Läget är fortfarande allvarligt så fortsätt följ Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Kommunens organisation

En kommun är en politiskt och demokratiskt styrd organisation. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten har de förtroendevalda (politikerna). Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns, exempelvis skola, socialtjänst och äldreomsorg.