Information om coronaviruset
Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Kommunens organisation

En kommun är en politiskt och demokratiskt styrd organisation. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten har de förtroendevalda (politikerna). Kommunen ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns, exempelvis skola, socialtjänst och äldreomsorg.