Samhällsutveckling och hållbarhet

Vi önskar oss alla en framtid där vi lever ett gott liv tillsammans och där de stora miljöproblemen är lösta. För att nå dit behövs en helhetssyn på samhällets utveckling. Hållbar utveckling handlar om hur ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv behöver samverka.