Förskolan Skogslia

Telefon

Diamanten 0253-315 30
Pärlan 0253-315 31
Vargen 0253-315 33

E-post
Besöksadress

Vargstigen 1
790 91 Idre

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.