Fritidsgården Hålan Särna

Telefon

0251-314 05

E-post
Besöksadress

Regnbågsgränd 3

Postadress

790 90 Särna

Övrigt

Hålan finns i källaren i Buskoviusskolan

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.