Höghols förskola

Telefon

Tussilago 0251-312 98

Vitsippan 0251-312 95

Blåsippan 0251-312 92

Mosippan 0251-312 91

Besöksadress

Sporthallsvägen
796 31 Älvdalen

Övrigt

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.