Kontaktcenter

Telefon
Besöksadress

Permatsvägen 1
796 31 Älvdalen

Postadress

Box 100

796 22 Älvdalen

Övrigt

Vi har öppet vardagar klockan 08.00–16.00.

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.