Inköp och upphandling

Alla kommuner måste följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) och göra offentliga upphandlingar kring varor och tjänster. Genom LOU främjar vi konkurrens och motverkar korruption. När vi upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader så gör vi det genom att begära in anbud. Efter anbudstidens utgång utvärderas anbuden enligt det som anges i upphandlingsdokumenten. På så sätt tilldelas uppdraget till den för oss mest lämpliga leverantören, utan påverkan av personliga relationer och/eller värderingar. Priset styr ofta en stor del av upphandlingen, men är inte det enda som avgör. Genom att samordna upphandlingar tillsammans med andra kommuner använder vi skattemedel effektivt.