Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Rekrytera ny personal

Upplever du som företagare att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens? Här hittar du en rekryteringsguide som hjälper dig att välja rekryteringssätt. Informationen i rekryteringsguiden kommer från Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad: 2 oktober 2020