Information om coronaviruset
Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer! Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Brandfarliga och explosiva varor

Om du ska hantera större mängder brandfarlig vara behöver du tillstånd. Det gäller också hantering, överföring och import av explosiva varor.

Fyrverkeri mot mörk himmel

Det är Brandkåren norra Dalarna som ansvarar för tillstånden. Det är också de som ansvarar för obligatoriska brandskyddskontroller.

Brandfarlig vara

Om du ska förvara dieselbrännolja, eldningsolja eller spillolja över en viss mängd, eller om du ska hantera brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde är det bra att kontakta en miljöhandläggare för att få veta vad som gäller. Det gäller både privatpersoner och företag.

Senast uppdaterad: 26 november 2019