Akut hjälp

Här hittar du information om vart du kan vända dig när du eller någon annan är i behov av akut hjälp eller stöd.

Ring alltid 112 om du eller någon annan är i akut behov av hjälp.

Ring 112 om du eller någon annan är i akut behov av hjälp.

Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar dygnet runt.

Giftinformationscentralens webbplats Länk till annan webbplats.

Ring 010‑456 67 00 i mindre akuta fall. 

Ring 112 när det är akut, begär giftinformation.

Sjukvårdsrådgivning

1177 Vårdguiden kan du nå dygnet runt. Bakom vårdguiden står alla Sveriges regioner och landsting.

1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats.

Ring 1177

Vid allvarliga olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få eller lämna information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Ring 113 13

Polisen

114 14 är polisens telefonnummer för dig som vill komma i kontakt med polisen för att lämna tips eller anmäla brott som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser.

Ring 114 14

Ring 112 för att larma polisen vid akuta ärenden

Barnens rätt i samhället, BRIS - för dig under 18 år

Du som är under 18 år kan ringa till BRIS för att prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med.

BRIS webbplats Länk till annan webbplats.

Ring 116 111 alla dagar. Telefonen är alltid öppen, även på natten.

Barnens rätt i samhället, BRIS - stöd för vuxna om barn

Har du frågor eller vill prata om oro kring dina egna eller någon annans barn
upp till 18 år.

BRIS webbplats Länk till annan webbplats.

BRIS vuxentelefon 077‑150 50 50. Öppet vardagar klockan 09.00–12.00.

BRIS stödlinje för idrottsledare 077‑440 00 42. Öppet vardagar klockan 09.00–12.00.

Föräldralinjen

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Föräldralinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Ring 020-85 20 00 vardagar klockan 10–15 samt torsdagar även klockan 19.00–21.00.

Jourhavande medmänniska

Jourhavande medmänniska är en telefonjour i Stockholm. Ibland behöver man dela sina upplevelser, sina tankar och känslor med någon som lyssnar. 

Jourhavande medmänniskas webbplats Länk till annan webbplats.

Ring 08-702 16 80 alla dagar mellan klockan 21.00–06.00, eller chatta söndagar, måndagar och tisdagar klockan 21.00–24.00.

Jourhavande präst

Jourhavande präst är öppen för alla som behöver en medmänniska att prata
med. Du kan kontakta en präst via en chatt på Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats.. Chatten är öppen varje kväll klockan 20.00–24.00.

Svenska kyrkans webbplats Länk till annan webbplats.

Ring 112 och fråga efter jourhavande präst alla dagar klockan 21.00–06.00

Jourhavande kompis - för barn och unga upp till 25 år

Du som är under 25 år kan chatta med en Jourhavande kompis Länk till annan webbplats.. Jourhavande kompis-chatten drivs av Röda Korsets ungdomsförbund och dit kan du vända dig när du behöver någon att prata med. De som svarar i chatten är andra unga människor som finns för dig när du behöver det.

Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd, SPES

SPES Länk till annan webbplats. finns för dig som förlorat en närstående i suicid. Förbundet har en telefonjour för alla som har närstående som tagit sitt liv.  

Ring 020-18 18 00 alla dagar klockan 19.00–22.00.

Äldrelinjen - för dig över 65 år

Äldrelinjen Länk till annan webbplats. riktar sig till dig som är över 65 år, som mår psykiskt dåligt eller som bara behöver någon att prata med.

Ring 020-22 22 33 vardagar klockan 08.00–19.00, helger klockan 10.00–16.00.  

Familjefrid

Mora, Orsa, Malung-Sälens och Älvdalens kommuner erbjuder en öppen
insats till personer utsatta för våld i nära relation och till personer som utövar
våld.

Läs mer om Familjefrid Mora Orsa Malung-Sälen

Ring 0250-271 00

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats. är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och
fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också 
välkommen att ringa.

Ring 020-50 50 50  öppet dygnet runt.

Nationella mansjouren

Nationella mansjouren Länk till annan webbplats. ger samtalsstöd till personer i kris. Alla är välkomna, oberoende av könsidentitet.

Ring 08-30 30 20. Du når mansjouren säkrast måndag–söndag klockan 12.00—14.00 och 18.00–20.00, med undantag för lördagar då jouren enbart är bemannad klockan 12.00–14.00.

Socialjour

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan
handla om våld, övergrepp, missbruk eller om ett barn riskerar att fara illa i
sin hemmiljö.

Älvdalens kommun är knuten till en gemensam socialjour i Dalarnas län. Socialjouren arbetar vardagar efter klockan 16.00 samt helger och storhelger. 

Ring 0251-313 00 under ordinarie kontorstid, klockan 08.00–16.00.

Ring 112 efter klockan 16.00, begär socialjouren.

Störningsjour/Felanmälan bostäder

Har du Norra Dalarnas Fastighets AB som hyresvärd och vill göra en anmälan om störning eller göra en felanmälan kan du göra det via deras webbplats. Inloggningsuppgifterna finns på din hyresavi.

Norra Dalarnas Fastighets AB:s webbplats Länk till annan webbplats. 

Senast uppdaterad: 4 juni 2024