Anhörigstöd

Du som hjälper eller känner oro för någon i din närhet räknas som anhörig och kan få stöd, tips och råd genom kommunens anhörigstöd.

Rosa blommor

Ofta är det en självklarhet att hjälpa till och som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv. Anhörigstöd kan hjälpa dig så att även du känner att du får en bättre livskvalitet och bättre hälsa.

Du som är äldre eller tillhör en riskgrupp ska begränsa dina fysiska kontakter för att minska risken att bli smittad av det nya coronaviruset. Vi förstår att det gör att du kan känna dig ensam och orolig.

 • Känner du dig orolig med anledning av coronaviruset och dess spridning?
 • Känner du dig osäker på vart du kan vända dig för att få hjälp med det du behöver?
 • Vill du bara prata en stund?

Då kan du kontakta anhörigstöds tillfälliga telefonlinje som riktar sig till äldre och personer i riskgrupp.

Telefontid: måndag till torsdag klockan 09.00–12.00

Telefonnummer: 0251-313 00 (du kopplas vidare)

Du kan självklart vara anonym. Säg bara att du vill prata med anhörigstöd när du ringer.

Barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar som vårdar eller stödjer en närstående har rätt till anhörigstöd från kommunen.

Med närstående menas en person i familjen som till exempel en partner, ett syskon, ett barn eller nära släkting som inte klarar vardagen på egen hand. Det kan också vara en vän, en äldre eller kanske en granne.

Din närstående kan till exempel vara någon som

 • är sjuk under en längre tid
 • har missbruksproblem
 • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • är i behov av omsorg.

Anhörigstöd i Älvdalens kommun har personal med kunskap och erfarenhet som kan hjälpa dig med

 • råd, stöd och vägledning
 • enskilda stödsamtal
 • familjesamtal
 • anhöriggrupper för information och föreläsningar
 • hembesök
 • anhörigvårdarkort.

Anhöriggrupp

I en anhöriggrupp får du träffa andra i liknande situation för att byta erfarenheter, få råd och hämta kunskap och kraft.

Anhörigvårdarkort

Du som hjälper en närstående kan få ett så kallat anhörigvårdarkort. Kortet är en service och trygghet både för dig och din närstående om du råkar ut för en olycka eller blir akut sjuk. Anhörigvårdarkortet är kostnadsfritt.

Anhörigvårdarkortet innehåller följande information:

 • namn på dig som är anhörigvårdare
 • namn på personer som kan träda in som stöd till din närstående om du som anhörig blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka
 • uppgifter om din närstående som du vårdar.

Vi har tystnadsplikt

Tveka inte att kontakta oss på anhörigstödet i Älvdalens kommun. Vi omfattas av tystnadsplikt. Anhörigstödet är kostnadsfritt.

Senast uppdaterad: 16 november 2020