Anhörigstöd

Du som hjälper eller känner oro för någon i din närhet räknas som anhörig och kan få stöd, tips och råd genom kommunens anhörigstöd.

Rosa blommor

Ofta är det en självklarhet att hjälpa till och som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv. Anhörigstöd kan hjälpa dig så att även du känner att du får en bättre livskvalitet och bättre hälsa.

Du som är över 18 år och vårdar eller stödjer en närstående kan ha rätt till anhörigstöd från kommunen.

Med närstående menas en person i familjen som till exempel en partner, ett syskon, ett barn eller nära släkting. Det kan också vara en vän, en äldre eller kanske en granne.

Din närstående kan till exempel vara någon som

 • är sjuk under en längre tid
 • har missbruksproblem
 • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • är i behov av omsorg.

Anhörigstöd i Älvdalens kommun har personal med kunskap och erfarenhet som kan hjälpa dig med

 • råd, stöd och vägledning
 • enskilda stödsamtal
 • familjesamtal
 • anhöriggrupper för information och föreläsningar
 • hembesök
 • anhörigvårdarkort.

Anhöriggrupp

I en anhöriggrupp får du träffa andra i liknande situation för att byta erfarenheter, få råd och hämta kunskap och kraft.

Anhörigvårdarkort

Du som hjälper en närstående kan få ett så kallat anhörigvårdarkort. Kortet är en service och trygghet både för dig och din närstående om du råkar ut för en olycka eller blir akut sjuk. Anhörigvårdarkortet är kostnadsfritt.

Anhörigvårdarkortet innehåller följande information:

 • namn på dig som är anhörigvårdare
 • namn på personer som kan träda in som stöd till din närstående om du som anhörig blir akut sjuk eller råkar ut för en olycka
 • uppgifter om din närstående som du vårdar.

I Älvdalens kommun finns det möjlighet för dig som vårdar eller ger stöd till någon närstående i hemmet att få avlastning genom att hemtjänsten går in och avlöser dig vid något tillfälle. Det är en möjlighet för dig att få känna dig trygg när du behöver lämna hemmet för till exempel inköp, läkarbesök eller rekreation för egen del.

Fri avlösning innebär att avlastningen är kostnadsfri, upp till 10 timmar per månad. Ansökan sker via biståndshandläggare på Norra Dalarnas myndighetsservice.

Ansök om avlastning för anhörig Länk till annan webbplats.

Vi har tystnadsplikt

Tveka inte att kontakta oss på anhörigstödet i Älvdalens kommun. Vi omfattas av tystnadsplikt. Anhörigstödet är kostnadsfritt.

Vill du bli kontaktad av Anhörigstöd?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Observera att vi inte är tillgängliga under kvällar och helger.


Senast uppdaterad: 22 april 2024