Avgifter och taxor för stöd och omsorg

De avgifter du betalar för din hemtjänst, hemsjukvård eller andra insatser inom stöd och omsorg baseras på en taxa som kommunen har beslutat om.

Har du ett stort behov av omsorg finns en övre gräns för hur mycket du behöver betala per månad, en så kallad maxtaxa. Du som har en låg inkomst eller låg pension kan ha rätt till en lägre avgift än ordinarie avgifter, oavsett om du når upp till maxtaxan eller inte. Då räknar vi istället fram den avgift du ska betala baserat på ett minimibelopp, dina boendekostnader och dina inkomstuppgifter.

Maxtaxan för år 2024 är 2 575 kronor per månad.

Vårdnivåerna motsvarar det antal omsorgstimmar inom hemtjänst, boendestöd eller socialpsykiatri som du är beviljad per månad. Är du beviljad mer än fem omsorgstimmar når du upp till kommunens maxtaxa och behöver inte betala mer, oavsett hur många timmar du beviljats.

Vårdnivåer och avgifter för Älvdalens kommun 2024

Vårdnivå

Antal omsorgstimmar per månad

Avgift per månad

Högkostnadsskydd

1

Upp till 1 timme/månad

573 kr

Ja, maxtaxa

2

Upp till 2 timmar/månad

1 146 kr

Ja, maxtaxa

3

Upp till 3 timmar/månad

1 719 kr

Ja, maxtaxa

4

Upp till 4 timmar/månad

2 292 kr

Ja, maxtaxa

5

Över 4 timmar/månad

2 575 kr

Ja, maxtaxa


Du betalar en månadsavgift om du har trygghetslarm. Beviljas du även omvårdnad via hemtjänsten betalar du ytterligare en månadsavgift beroende på vårdnivå. Båda dessa månadsavgifter omfattas av maxtaxan.

‌Avgifter för dig som har hemtjänst inom Älvdalens kommun 2024

Beviljad insats

Avgift

Högkostnadsskydd

Trygghetslarm, installation (engångskostnad)

1 433 kr

Nej

Nytt trygghetslarm, om förstört eller borttappat

1 433 kr

Nej

Trygghetslarm

573 kr per månad

Ja, maxtaxa

Hemtjänst, omvårdnadskostnad

573 kr per timme, se vårdnivåer

Ja, maxtaxa

Ledsagning vid resa med färdtjänst

573 kronor per timme, se vårdnivåer

Ja, maxtaxa


Vanligen bor man upp till två veckor i månaden på ett korttidsboende. Bor du längre än två veckor vid korttidsboendet tillkommer en hyra per dygn. Hyran ingår inte i kommunens maxtaxa.

Kostnaden för din mat i korttidsboendet ingår inte i kommunens maxtaxa.

Avgifter korttidsboende Älvdalens kommun 2024

Beviljad insats

Avgift

Högkostnadsskydd

Korttidsboende, omvårdnad

85 kr per dygn

Ja, maxtaxa

Korttidsboende, hyra från och med 15:e dagen

88 kr per dygn

Nej

Måltider, korttidsboende

157 kr per dygn

Nej


Du som beviljats särskilt boende betalar en avgift för hyra, mat, omvårdnad och förbrukningsmaterial. Hur mycket du betalar i hyra beror på hur stor din lägenhet på boendet är.

Omvårdnadsavgiften ingår i kommunens maxtaxa, men inte de övriga avgifterna.

‌Avgifter särskilt boende Älvdalens kommun 2024

Beviljad insats

Avgift

Högkostnadsskydd

Särskilt boende, omvårdnad

2 575 kr per månad

Ja, maxtaxa

Måltider, särskilt boende

4 775 kr per månad

Nej

Generell kostnad förbrukningsmaterial

334 kr per månad

Nej

Hyra

Beror på storleken på din lägenhet

Nej


Avgiften för boendestöd kommer att tas bort från 1 januari 2022.

Gruppbostad: Du betalar för hyra av bostad. Kostnad för hyra beror på storleken på din lägenhet.

Barn och ungdomar under 20 år behöver inte betala för sin hemsjukvård. Personer över 20 år betalar en avgift per besök. Tänk på att avboka ett planerat hembesök i god tid om du inte kommer att vara hemma, annars får du betala en extra avgift.

Kostnaderna för den kommunala hemsjukvården ingår inte i Region Dalarnas högkostnadsskydd.

Avgifter för hemsjukvård inom Älvdalens kommun 2024

Beviljad insats

Avgift

Högkostnadsskydd

Hemsjukvård, barn och unga som inte fyllt 20 år

Avgiftsfri vård

 ---

Hemsjukvård, hos personer över 20 år

(sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast)

150 kr per gång

Ja, maxtaxa

Hjälpmedel, barn och unga som inte fyllt 20 år

Avgiftsfritt

---

Hjälpmedel, avgift vid första utlämnandet

250 kr

Nej

Vid sent avbokat hembesök, eller

om du inte är hemma vid avtalad tid

350 kr per gång

Nej


Har du frågor som gäller innehållet i din faktura från kommunen? 

Längst ner på din faktura hittar du kontaktuppgifter till den handläggare som du kan vända dig till för att få upplysningar.

Betala via e-faktura

Du som har en internetbank kan välja att betala dina fakturor från kommunen via så kallad e-faktura. Kontakta din bank för mer information.

Anmälan om autogiro

Vill du betala dina fakturor via autogiro ska du fylla i en blankett och skicka till kommunen.

Blankett för anmälan om autogiro , 287.8 kB.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024