Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor. I sorg kan det vara svårt att tänka klart. Här får du råd om vad som måste ordnas när en närstående har gått bort.

Alla i Sverige har rätt till en begravning. En begravning kan vara borgerlig eller religiös. En religiös begravning följer en viss ordning, medan en borgerlig ceremoni kan utformas helt efter andra önskemål, utan religiösa inslag.

Vem betalar begravningen?

Det är dödsboet som ska betala begravningen och det är viktigt att dödsboets pengar först och främst används till begravningen.

Hur gör jag om den avlidnes tillgångar inte räcker till kostnaderna för begravningen?

Om den avlidnes tillgångar inte täcker de kostnader som uppkommer i samband med en begravning kan den som företräder dödsboet ansöka om begravningskostnad hos kommunen. Det är viktigt att du då kontaktar kommunen innan du tar kontakt med begravningsbyrån. I annat fall är det beställaren som är betalningsansvarig. 

Kostnader för begravning kan utgå med max ett halvt basbelopp (inklusive gravsten). Från detta belopp avräknas eventuella tillgångar i dödsboet. De kostnader som inte ersätts är de anhörigas handbuketter, middagar, solist samt begravning utanför Sverige.

När du skickar in din ansökan behöver du också bifoga fakturor eller offerter på begravningskostnader.

Ansök om begravningskostnader , 60.4 kB.

Viktigt att tänka på:

 • Stoppa genast alla autogiron.
 • Betala inga fakturor eller rör några pengar innan dödsboanmälan eller bouppteckningen är gjord.
 • Rör inte dödsboets tillgångar.
 • Finns det tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas för begravningskostnaderna.

När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. Det är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Om den dödes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckningen ersättas med dödsboanmälan.

Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om bouppteckning.

När en person avlider och det saknas pengar som täcker de kostnader som uppkommer i samband med en begravning kan man göra en så kallad dödsboanmälan. En dödsboanmälan är kostnadsfri och görs av kommunen inom två månader efter dödsfallet.

Du som företräder dödsboet kan göra en ansökan om dödsboanmälan när

 • dödsboet är intakt och inte tömt på exempelvis inventarier
 • begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet överstiger tillgångarna
 • den döde inte äger fast egendom till exempel bostadsrätt eller tomträtt.

Saker som du ska ta reda på:

 • Finns det kontanter?
 • Bankkonto
 • Pension
 • Kapitalvaror, som till exempel bil, symaskin och andra saker som används under en lång tid
 • Värdet av ägodelar, till exempel möbler och husgeråd
 • Finns det försäkringar?
 • Vem är förmånstagare?

Blankett för dödsboanmälan , 104 kB.

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. Det är Länsstyrelsen som utser begravningsombud. Vem som är begravningsombud i Älvdalens kommun kan du läsa på Länsstyrelsens webbplats.

Begravningsombud på Länsstyrelsen Dalarnas webbplats Länk till annan webbplats.

Känner du att du vill få hjälp att bearbeta din sorg? Att uppleva sorg i livet är naturligt vid förlust av den som står dig nära. Det finns olika sätt att reagera på sorg och ibland kan vi behöva hjälp för att hantera sorgen. Det kan vara mycket annat som händer i livet och därför är det bra om någon utifrån stöttar och lyssnar.

Senast uppdaterad: 2 december 2022