Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig själv och din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd tidigare kallat försörjningsstöd eller socialbidrag. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. 

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du själv aktivt göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Detta innebär bland annat att om du är arbetslös måste du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Om du är sjuk och inte kan arbeta ska detta styrkas genom ett läkarintyg.

  1. Fyll i och skicka in blanketten till kommunen. Vill du ha hjälp med att fylla i blanketten kan du vända dig till kommunens kontaktcenter.
  2. När vi har fått in din ansökan kommer du att bli hänvisad en handläggare som kommer att kontakta dig.
  3. En tid för ett personligt besök hos din handläggare kommer att erbjudas inom två veckor. Du kommer att få beskriva din situation och berätta vad du behöver hjälp med.

Det ekonomiska biståndet betalas inte ut direkt

När du har skickat in en komplett ansökan tar det cirka 3-5 arbetsdagar att handlägga ditt ärende.

Ansök om ekonomiskt bistånd - NybesökAnsök om ekonomiskt bistånd - Återbesök

Storleken på det ekonomiska biståndet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Det baserar sig på en riksnorm som beslutas av regeringen och är gemensam för alla kommuner.

  • mat
  • fritid
  • personlig hygien
  • kläder och skor
  • dagstidning
  • telefonavgift.

Du kan även ansöka om kostnader för boende, el, hemförsäkring, arbetsresor samt fackförenings- och a-kasseavgift. Utöver detta kan du och din familj ansöka om ekonomiskt bistånd till bland annat läkarvård, medicin, glasögon, tandvård och begravningskostnader.

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkning och se om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Provräkningen är ingen garanti för att du har rätt till stöd utan är bara en förenklad beräkning.

Testa här om du kan få ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats

Undrar du vad som gäller för just din situation, vad som händer med dina uppgifter eller hur en utredning går till? Frågor och svar finns på Socialstyrelsens webbplats.

Frågor och svar om ekonomiskt biståndlänk till annan webbplats

Om du har fått avslag på din ansökan eller på annat sätt är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Överklagan lämnas till socialförvaltningen. I överklagan anger du vilket beslut du överklagar, varför du anser att beslutet är felaktigt samt vilka ändringar du vill ha. Bifoga handlingar och annat som stöder din uppfattning. Du har också rätt att få hjälp och stöd av din socialsekreterare med överklagandet.

Hos pensionsmyndigheten kan du som är äldre ansöka om bostadstillägg och försörjningsstöd. Du kan ansöka oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller annat boende.

Pensionsmyndighetens webssidalänk till annan webbplats får du information om hur du ansöker.

Senast uppdaterad: 30 januari 2020