Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Funktionsvariation

Du som har en funktionsvariation kan ansöka om stöd så att du så långt som möjligt kan leva ett bra liv. Här hittar du information om vilket stöd som finns och vart du kan vända dig.