Gifta sig borgerligt

Funderar du och din partner på att gifta er borgerligt? Här hittar ni information om vilka regler som gäller och hur ni går tillväga för att gifta er borgerligt.

Vigselringar i handen för att gifta sig borgerligt

Hur går en borgerlig vigsel till?

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrkbröllop. Vigseln är rättsligt bindande, men utan religiösa inslag. Vigseln utförs av en särskilt anordnad vigselförrättare och tar oftast omkring fem minuter. Vigseln förrättas enligt ett särskilt formulär som finns i två utföranden, en kortare version och en som är något längre. Inför vigseln frågar vigselförrättaren vilken version ni vill ha. Vid en borgerlig vigsel välsignas inte ringarna, ni kan därför själva välja om ni vill växla ringar eller inte under ceremonin. Ni kan klä er högtidligt eller enkelt, det är upp till er. Fundera i förväg på hur ni vill ha det, vad som ska ingå i ceremonin och hur lång den ska vara.

Efter vigseln får du och din partner ett vigselbevis. Vigselförrättaren meddelar Skatteverket, som ansvarar för att vigseln blir folkbokförd.

Vad kostar en borgerlig vigsel?

Att gifta sig borgerligt är gratis, men om vigselförrättaren måste resa kan ni få betala resekostnaden.

Så här gör ni

Vid en borgerlig vigsel ska två vittnen närvara. Det kan vara vem som helst som är myndig. Under kontorstid kan två kommunala tjänstepersoner fungera som vittnen om ni vill det. Det är ni som ska gifta er som ansvarar för att vittnena finns på plats. Vittnenas namn och adress ska sedan skickas in till Skatteverket efter vigseln.

Det är upp till er som ska gifta er att bestämma var vigselceremonin ska äga rum. Ni kan till exempel ha vigseln hemma, vid fäbodstugan eller utomhus vid någon plats som kanske är betydelsefull för er. Ni får gärna använda kommunhusets lokaler för bröllopsceremonin, det kostar inget. Vill ni gifta er någon annanstans står ni för de eventuella kostnaderna.

För att få gifta dig borgerligt måste du och din partner fylla i blanketter som du hittar på Skatteverkets webbplats.

Den ena är en blankett för hindersprövning, vilket innebär att Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder för att ni gifter er. Den andra blanketten som ni måste lämna in är en anmälan om efternamn.

När hindersprövningen är klar får du och din partner två intyg från Skatteverket:

  • Intyg för hindersprövningen (gäller i fyra månader)
  • Intyg för vigseln.

Intygen samt namn och adress på era två vittnen ska ni lämna till vigselförrättaren innan vigseln.

Senast uppdaterad: 1 juni 2021