God man, förvaltare och överförmyndare

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Tillsyn av god man och förvaltare görs av överförmyndarkansliet. Inbjudan till grundutbildning och godmansdag Överförmyndaren erbjuder den 28 november en grundutbildning för nya gode män på Mora folkhögskola. Vi välkomnar alla som inte har gått grundutbildningen att anmäla sig till utbildningen där vi kommer att gå igenom de juridiska aspekterna av ställföreträdarskapet och grunderna i hur ni redovisar till överförmyndaren (detta är även bra för dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare). Utbildningen är en heldag 8.30-16, överförmyndaren bjuder på lunch och fika. Godmansdag – utvecklingsseminarier Alla ställföreträdare är varmt välkomna att anmäla sig till godmansdagen den 29 november klockan 8,30-16,00 på Mora folkhögskola där överförmyndaren kommer att erbjuda en informativ dag med gästföreläsare. Godmansdagen fokuserar på att ge våra ställföreträdare djupare kunskap i områden som ni kan komma att beröras av i era uppdrag som ställföreträdare. Överförmyndaren vill skapa ett forum för frågeställningar och för våra ställföreträdare att nätverka med varandra. Alla deltagande kommer att bjudas på lunch och fika. Anmälan För att kunna deltaga vid någon (eller båda) av våra utbildningsdagar föranmäler ni er närvaro till överförmyndaren på 0250- 263 50 eller e-postar overformyndaren@mora.se senast den 17 november. Med vänlig hälsning, Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna Information Vi söker förvaltare/godemän Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna söker just nu förvaltare/godemän till olika uppdrag i Orsa, Mora, Vansbro samt Rättvik det är uppdrag av olika karaktär. Känner du att något av uppdragen skulle vara något för dig är du välkommen att kontakta oss på Samverkan på 0250-263 50 helgfria vardagar kl. 10:00-12:00 eller på overformyndaren@mora.se så berättar vi mer om varje enskilt uppdrag. Med vänliga hälsningar, Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna Överförmyndarkansliet håller stängt den 4-6 oktober på grund av verksamhetsplanering. Överförmyndarkansliet är ett uppdragskontor och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarkansliets handläggare har huvuduppgiften att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Kontakta överförmyndare i samverkan i övre Dalarna God man och förvaltare När en person inte själv kan ta hand om sina intressen kan en god man eller förvaltare utses. Det kan handla om hjälp att betala räkningar, få ett bra boende, och att få tillgång till de insatser och bidrag från samhället som man har rätt till och behöver. Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare? God man Att få en god man är vanligtvis en frivillig åtgärd. Det betyder att den som behöver hjälp själv går med på att tingsrätten utser en god man. Om den som behöver hjälp inte förstår vad det innebär att ha en god man, kan ett läkarintyg eller liknande utredning behövas för att tingsrätten ska besluta. Det kan till exempel vara aktuellt vid demens eller annan sjukdom. Den som har en god man har fortfarande rätt att bestämma över sina pengar, hantera egendom och att ingå avtal. Förvaltare Om det inte är tillräckligt med en god man, kan tingsrätten utse en förvaltare för den som inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar. En förvaltare är en tvångsåtgärd. Tingsrätten kan alltså besluta om förvaltare utan att den som behöver hjälp går med på det. Anhöriga måste inte heller hålla med om beslutet. Den som får en förvaltare förlorar rätten att själv ingå avtal eller hantera sina pengar. Det är i stället förvaltarens ansvar. Läs gärna vår folder om god man och förvaltare, där vi har sammanfattat allmän information. Folder - God man och förvaltare Blanketter och e-tjänster Föräldrar och förmyndare window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_51b3e496167c5f86732498d1 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_51b3e496167c5f86732498d1 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_51b3e496167c5f86732498d1' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Ansök om uttag från spärrat konto som tillhör en omyndig För dig som behöver en god man eller förvaltare window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_51b3e496167c5f8673249a16 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_51b3e496167c5f8673249a16 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_51b3e496167c5f8673249a16' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Ansök om en god man eller förvaltare – Egen ansökan Ansök om en god man eller förvaltare – För anhöriga Anmäl behov av en god man eller förvaltare – För personal För dig som är god man eller förvaltare window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_51b3e496167c5f8673249995 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_51b3e496167c5f8673249995 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_51b3e496167c5f8673249995' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Intresseanmälan Intresseanmälan för god man eller förvaltare Redovisning Förteckning – redovisa huvudmannens tillgångar och skulder Redovisningsblankett för års / slutredovisning Specifikation av utgifter – bilaga till årsredovisning Reseräkning / Körjournal – bilaga till årsredovisning Redovisningsblankett för löpande redovisning Kassabok – hjälpblankett för löpande redovisning Handbok för redovisning Redogörelse Redogörelse för utfört uppdrag Redogörelse – God man för ensamkommande barn Omprövning förvaltarskap Entledigande Ansökan om entledigande från uppdrag som ställföreträdare Övrigt Ansök om uttag från spärrat konto som tillhör din huvudman Handbok för god man och förvaltare Lathund för förenklad arbetsgivardeklaration E-tjänsten Provisum ställföreträdare window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_2e3fa3ee18383e4de4b44f28 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_2e3fa3ee18383e4de4b44f28 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200, id: 'svid12_2e3fa3ee18383e4de4b44f28' }; SolUtils.collapseElement(config); }); Facebook-grupp Provisum ställföreträdare Leverantören av systemet Provisum Ställföreträdare har skapat en Facebook-grupp där ställföreträdare kan ställa sina frågor om programmet och få svar direkt från leverantören. Gruppen heter "Provisum ställföreträdare". Denna grupp drivs helt och hållet av leverantören och överförmyndaren kan/kommer därför inte att kunna svara på frågor som uppkommer i gruppen. Överförmyndaren vill även påminna om att undvika att uppge namn eller andra uppgifter som kan härledas till era respektive huvudmän. Håll därför frågorna allmänna och endast sådant som rör systemets funktioner. Här nedan finner ni tre stycken instruktionsfilmer gällande e-tjänsten, det är lite dåligt ljud på dem så se till att skruva upp volymen. Instruktionsfilm allmänt e-tjänsten Instruktionsfilm- ärenden-e tjänsten Instruktionsfilm- Löpande räkenskaper och räkningar e-tjänsten Inloggning E-tjänsten Provisum ställföreträdare
Senast uppdaterad: 1 september 2022