Information om coronaviruset
Pandemin är inte över trots lättnader i restriktionerna.

God man och överförmyndare

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna finns valda överförmyndare. Information med anledning av covid-19 På grund av den rådande situationen med covid-19 kan beslut och handläggning av ärenden ta längre tid än vanligt. Vi ber om överseende med detta. Stängt Överförmyndarkansliet håller stängt den 4 maj på grund av länsträff. Ingen telefontid den 7 maj på grund av utbildning. Överförmyndarkansliet är ett uppdragskontor och handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarkansliets handläggare har huvuduppgiften att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. God man och förvaltare När en person inte själv kan ta hand om sina intressen kan en god man eller förvaltare utses. Läs gärna vår folder om god man och förvaltare, där vi har sammanfattat allmän information. Folder - God man och förvaltare Blanketter och dokument Föräldrar och förmyndare window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_51b3e496167c5f86732498d1 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_51b3e496167c5f86732498d1 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Ansök om uttag från spärrat konto som tillhör en omyndig För dig som behöver en god man eller förvaltare window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_51b3e496167c5f8673249a16 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_51b3e496167c5f8673249a16 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Ansök om en god man eller förvaltare - Egen ansökan Ansök om en god man eller förvaltare - För anhöriga Anmäl behov av en god man eller förvaltare - För personal För dig som är god man eller förvaltare window.svDocReady(function(){ var config = { headerSelector: '#svid12_51b3e496167c5f8673249995 .sol-js-toggle-collapse', contentSelector: '#svid12_51b3e496167c5f8673249995 .sv-decoration-content:first', activeClass: 'sol-collapsible__header--active', time: 200 }; SolUtils.collapseElement(config); }); Intresseanmälan Intresseanmälan för god man eller förvaltare Redovisning Förteckning - redovisa huvudmannens tillgångar och skulder Redovisningsblankett för års / slutredovisning Specifikation av utgifter - bilaga till årsredovisning Reseräkning / Körjournal - bilaga till årsredovisning Redovisningsblankett för löpande redovisning Kassabok - hjälpblankett för löpande redovisning Handbok för redovisning Redogörelse Redogörelse för utfört uppdrag Redogörelse - God man för ensamkommande barn Entledigande Ansökan om entledigande från uppdrag som ställföreträdare Övrigt Ansök om uttag från spärrat konto som tillhör din huvudman Handbok för god man och förvaltare Lathund för förenklad arbetsgivardeklaration
Senast uppdaterad: 3 december 2020