Information om coronaviruset
Läget är fortfarande allvarligt, fortsätt följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer! Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Sjukresor

En sjukresa är den resa du gör mellan ditt hem och din vårdcentral, tandvård eller sjukhus. Du som är skriven i Dalarnas län kan ansöka om ersättning för dina sjukresor hos Dalatrafik.  

Du ansöker om ersättning för din sjukresa genom att fylla i den blankett du får på vårdcentralen eller sjukhuset i samband med ditt vårdbesök. När du ansöker om ersättning ska du alltid bifoga patientkvitto eller något som styrker ditt vårdbesök och dina originalbiljetter från buss- eller tågresan.

Din ansökan om ersättning för sjukresor skickar du till:

Dalatrafik, Trafikadministration, Sjukresor, Box 833, 781 28 Borlänge.

Senast uppdaterad: 22 mars 2019